Κχούρι Κανσούχ αλ Kansuh al-Ghuri

Image

Σουλτάνος της Αιγύπτου που διαδέχθηκε τον Απρίλιο του 1501 τον σουλτάνο Τουμανμπάι Α' και σκοτώθηκε σε μάχη κατά του Σελίμ Α' στις 24.8.1516. Σε σχέση προς την Κύπρο, ο σουλτάνος Κανσούχ αλ-Κχούρι είναι γνωστός για τη διαφωνία του με τον Οθωμανό σουλτάνο Βαγιαζίντ Β'* (1481-1512) γύρω από την τύχη της νήσου η οποία βρισκόταν τότε υπό την κυριαρχία της Βενετίας.

 

Ο Βαγιαζίντ Β' είχε θέσει την Κύπρο ως στόχο του κι ο τουρκικός στόλος συχνά εμφανιζόταν απειλητικός στα νερά του νησιού κατά το 1498-99, ενώ το 1500 εξετέλεσε επιχειρήσεις κατά βενετσιάνικων καραβιών που βρίσκονταν στην Κύπρο. Επίσης το καλοκαίρι του 1501 έγιναν πολλές τουρκικές επιδρομές στο νησί.

 

Οι κατά της Κύπρου προθέσεις του σουλτάνου Βαγιαζίντ Β' έγιναν ακόμη σαφέστερες τον Οκτώβριο του 1501, οπότε ειδικός απεσταλμένος του έφθασε στο Κάιρο ζητώντας από τον σουλτάνο Κανσούχ αλ-Κχούρι την έγκριση για κατάληψη της Κύπρου από τους Τούρκους μέσα στον αμέσως επόμενο χρόνο, δηλαδή το 1502. Ο Κχούρι ασυζητητί αρνήθηκε να συγκατανεύσει προς μια τέτοια εξέλιξη, θεωρώντας ότι η Κύπρος του ανήκε και κατέβαλλε προς αυτόν ετήσιο φόρο.

 

Ο Βαγιαζίντ Β' επανήλθε, προτείνοντας στον Κχούρι να συνεχίσει να του καταβάλλει εκείνος τον ετήσιο φόρο όταν θα κατελάμβανε την Κύπρο. Δεν είναι γνωστή η δεύτερη απάντηση του Αιγυπτίου σουλτάνου, πιστεύεται όμως ότι ήταν και πάλι αρνητική, αφού πιθανότατα ο Κχούρι θεωρούσε περισσότερο σίγουρη την είσπραξη του ετησίου φόρου κατ' ευθείαν από την Κύπρο. Η αντίδραση του Κχούρι ματαίωσε την κατά της Κύπρου σχεδιαζόμενη τουρκική επιχείρηση του 1502. Η απειλή όμως δεν εξέλιπε και τελικά πραγματοποιήθηκε 70 σχεδόν χρόνια αργότερα, οπότε το νησί κατελήφθη από τους Τούρκους το 1570-71.

 

Ετήσιο φόρο προς τους σουλτάνους της Αιγύπτου η Κύπρος κατέβαλλε από πολλά χρόνια, από την εποχή της εισβολής των Αιγυπτίων στο νησί, της ήττας και της σύλληψης του βασιλιά Ιανού το καλοκαίρι του 1426.