Λούκιος Σέργιος Παύλος Lusius Sergius Paulus

Image

Ρωμαίος ανθύπατος στην Κύπρο, γνωστός για τον προσηλυτισμό του στο Χριστιανισμό από τους αποστόλους Παύλο και Βαρνάβα στην Πάφο. Βλέπε Σέργιος Παύλος Λούκιος.