Λύμπια

Παλαιά ονομασία βουνού της Κύπρου. Αναφέρεται σε κείμενο του αγίου Κυριακού, σε σχέση προς την επίσκεψη της αγίας Ελένης στην Κύπρο. Ο μεσαιωνικός χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιράς, που αντιγράφει στο σημείο αυτό την παράδοση από τον άγιο Κυριακό, αντί Λύμπια γράφει εἰς τό βουνίν τό λεγόμενον Ὀλυμπία, διά τόν σταυρόν τοῦ  Ὀλυμπᾶ, τό ὂνομα τοῦ καλοῦ ληστῆ (=του ενός από τους δυο που σταυρώθηκαν μαζί με τον Χριστό).

 

Πρόκειται για το Σταυροβούνι, όπου στο σχετικό λήμμα παρατίθενται λεπτομέρειες για την αναφερόμενη παράδοση περί των σταυρών της αγίας Ελένης και την ίδρυση του ομωνύμου μοναστηριού. Ωστόσο Λύμπια ονομάζεται και χωριό που η παράδοση σχετίζει πάλι με τον σταυρό των Λυμπιών (βλέπε στο αμέσως επόμενο λήμμα).