Αμασαρία

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, άγνωστη όμως η ακριβής τοποθεσία του. Πρέπει να βρισκόταν μεταξύ Αμμοχώστου και Λάρνακας. Αναφέρεται στο Χρονικόν του Γεωργίου Βουστρώνιου.