Μαρώνι ποταμός

Image

Ποταμός μήκους 32 περίπου χιλιομέτρων στην επαρχία Λάρνακας. Το τμήμα του από τις πηγές του μέχρι το χωριό Χοιροκοιτία είναι γνωστό σαν ποταμός του Αγίου Μηνά επειδή ρέει δίπλα στο ομώνυμο μοναστήρι, στα ανατολικά του χωριού Βάβλα.

 

Πηγάζει από υψόμετρο 1.300 περίπου μέτρων, στα νότια της κορφής Μαχαιρά, και χύνεται στη θαλάσσια περιοχή της Λάρνακας στα νότια του χωριού Μαρώνι.

 

Ο ποταμός Μαρώνι κατατάσσεται μεταξύ των 20 μεγαλύτερων σε μήκος

ποταμών της Κύπρου. Τα χωριά που βρίσκονται κοντά στη διαδρομή του είναι η Βάβλα, η Χοιροκοιτία, ο Ψεματισμένος και το Μαρώνι.

 

Από τις πηγές μέχρι τις εκβολές του ο ποταμός ρέει πάνω στους διαβάσες, τους πλαγιογρανίτες, τις λάβες, τις αποθέσεις του σχηματισμού Λευκάρων (κρητίδες, μάργες και κερατόλιθοι), τις αποθέσεις του σχηματισμού Πάχνας (εναλλασσόμενες στρώσεις κρητίδων, μαργών και ψαμμιτών), και τις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου. Εξάλλου τα είδη των εδαφών που αναπτύχθηκαν πάνω στα πετρώματα της διαδρομής είναι τα πυριτιούχα, τα φαιοχώματα, τα ασβεστούχα, οι ξερορεντζίνες και τα τέρρα ρόζα.

 

Η βροχόπτωση που δέχεται ο ποταμός φθάνει τα 800 χιλιοστόμετρα κοντά στις πηγές του, μειώνεται στα 550 χιλιοστόμετρα κοντά στο χωριό Βάβλα, στα 450 χιλιοστόμετρα κοντά στο χωριό Χοιροκοιτία, και στα 380 χιλιοστόμετρα κοντά στο χωριό Μαρώνι. Η χρήση γης κατά μήκος της κοιλάδας του ποταμού ποικίλλει από κωνοφόρα δέντρα και χαμηλή φυσική βλάστηση μέχρι αμπέλια, εσπεριδοειδή, λαχανικά, ελιές, χαρουπιές και σιτηρά.

 

Στα πλαίσια του υδατικού έργου Βασιλικού - Πεντάσχοινου, κατασκευάστηκε πάνω στον ποταμό Μαρώνι ένα μικρό φράγμα εκτροπής μέρους της ροής του που διοχετεύεται με σωλήνα βαρύτητας μήκους 7,8 χιλιομέτρων στη λίμνη του υδατοφράκτη Διπόταμου. Το φράγμα εκτροπής του Μαρωνιού έχει ύψος 5 μ. και συγκρατεί περίπου 50.000 κυβικά μέτρα νερού. Υπολογίζεται ότι η μισή ποσότητα περίπου της ροής του ποταμού διοχετεύεται στον Διπόταμο στη διάρκεια του χειμώνα.