Μέδιμνος

Image

Αρχαίο μέτρο μέτρησης ξηρών καρπών, ιδίως σιτηρών, που βρισκόταν σε ισχύ και στην αρχαία Κύπρο. Όπως γράφει ο Επιφάνιος (Περί μέτρων καί σταθμῶν, 21.178β), μέτρα των αρχαίων Κυπρίων ήσαν η μνάσις και το μόδιον. Ο μέδιμνος για τους Παφίους αντιστοιχούσε προς τεσσεράμισι μόδια, ενώ για τους Σαλαμινίους αντιστοιχούσε προς πέντε μόδια. Κατά τον Ησύχιο, πάλι, στην Κύπρο ίσχυε και το δίπτυον, που λεγόταν και ημιμέδιμνον, αντιστοιχούσε δηλαδή προς μισό μέδιμνον.

 

Ο μέδιμνος δεν ήταν ο ίδιος σ' όλο τον αρχαίο κόσμο. Ο αττικός για παράδειγμα, όπως κι ο σικελικός, αντιστοιχούσαν προς 52,5 λίτρα, κι αργότερα προς 58. Ο αιγινίτικος προς 59,8 κι ο σπαρτιατικός προς 57,98 λίτρα. Ανάλογα εξευρίσκεται και η σχέση των κυπριακών μέτρων.