Μεσολογγίτης Κλεόβουλος

Image

Δημοσιογράφος, καταγόμενος από τη Λάρνακα. Γεννήθηκε το 1872 και πέθανε το 1939. Διετέλεσε μέλος της Σχολικής Εφορείας της Λάρνακας, μέλος της Εθνικής Οργανώσεως Κύπρου (ΕΟΚ) και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Εκδότης και διευθυντής της εφημερίδας Νέον Ἔθνος*, που κυκλοφόρησε από το 1893 μέχρι το 1934. Πιο πριν (1891 -1893), η εφημερίδα εκδιδόταν από τον Σπ. Γρύσπη με την ονομασία Ἔθνος