Μετεωρολογική Υπηρεσία

Image

Υπηρεσία που υπάγεται στο υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, και η οποία έχει την ευθύνη για την παροχή μετεωρολογικών πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις ανάγκες της πολιτικής αεροπορίας, τη συλλογή και επεξεργασία μετεωρολογικών στοιχείων και πληροφοριών, τη σύνταξη κλιματολογικών στατιστικών και την παρακολούθηση των κλιματικών διακυμάνσεων και τάσεων. Επίσης ασχολείται με την ετοιμασία κλιματολογικών εκθέσεων και μελετών και την παροχή μετεωρολογικών πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για εφαρμογές σε διάφορους τομείς όπως είναι η γεωργία, οι υδάτινοι πόροι, η αλιεία, η ναυσιπλοΐα κ.ά.

 

Ιστορική διαδρομή: Οι πρώτες γνωστές ενόργανες μετεωρολογικές παρατηρήσεις στην Κύπρο, έγιναν στη Λάρνακα στην περίοδο Οκτωβρίου 1866 - Ιουνίου 1870 από τον Βρετανό υποπρόξενο Thomas B. Sandwith.   Tην περίοδο αυτή η Κύπρος βρισκόταν υπό τη διοίκηση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.   Τα μετεωρολογικά όργανα (θερμόμετρα, βροχόμετρο και βαρόμετρο) τα προμήθευσε το Συμβούλιο Εμπορίου (Board of Trade) μέσω της Σκωτικής Μετεωρολογικής Εταιρείας.

 

Το 1878 η Κύπρος πέρασε υπό βρετανική κατοχή. Το 1881 ο Δρ. F.W. Barry, υγειονομικός επίτροπος για την αποικιακή κυβέρνηση της Κύπρου, εγκατέστησε κλιματολογικούς σταθμούς στις πόλεις Λευκωσία, Αμμόχωστο, Λάρνακα, Πάφο και Κερύνεια. Το 1882 εγκαταστάθηκε κλιματολογικός σταθμός στη Λεμεσό. Στα χρόνια που ακολούθησαν εγκαταστάθηκαν και άλλοι μετεωρολογικοί σταθμοί. Το 1902 λειτουργούσαν 7 κλιματολογικοί σταθμοί και περίπου 35 βροχομετρικοί. Ο νέος (έβδομος) κλιματολογικός σταθμός εγκαταστάθηκε στην Αχερίτου, όπου εκτελούνταν αρδευτικά έργα. Το 1931 οι βροχομετρικοί σταθμοί είχαν αυξηθεί στους 60, ενώ το 1961 λειτουργούσαν 28 κλιματολογικοί σταθμοί και 90 βροχομετρικοί.

Το 1974, πριν από την τουρκική εισβολή, λειτουργούσαν σ΄ ολόκληρη την Κύπρο 42 κλιματολογικοί και 136 βροχομετρικοί σταθμοί. Μετά την εισβολή λειτουργούσαν στις ελεύθερες περιοχές 31 κλιματολογικοί και 101 βροχομετρικοί σταθμοί.

 

Οι πρώτες σημειώσεις για το κλίμα της Κύπρου, με βάση τα μετεωρολογικά στοιχεία, δημοσιεύτηκαν το 1879, το 1883 και το 1903 σε εφημερίδες των Μετεωρολογικών Εταιριών της Μεγάλης Βρετανίας. Πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες στην Κύπρο εμφανίζονταν επίσης σε επίσημες αναφορές των αποικιακών αρχών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ανομβρίας ή πολυομβρίας.

Για αρκετά χρόνια και μέχρι το 1956 το Τμήμα Δημοσίων ΄Εργων είχε την ευθύνη για τη συλλογή των μετεωρολογικών στοιχείων. Το 1957 ιδρύθηκε το Μετεωρολογικό Γραφείο υπό τη διοικητική ευθύνη του γραμματέα για τους Φυσικούς Πόρους, με προϊστάμενο επιστήμονα μετεωρολόγο. Την περίοδο αυτή άρχισε προσπάθεια οργάνωσης της λειτουργίας του Μετεωρολογικού Γραφείου. Η προσπάθεια αυτή ανακόπηκε στη δεκαετία του 1960, ενώ στη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, η Μετεωρολογική Υπηρεσία άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία σήμερα: Η Μετεωρολογική Υπηρεσία αποτελεί σήμερα ένα καλά οργανωμένο κυβερνητικό τμήμα με ουσιαστική προσφορά υπηρεσιών στο κοινόκαι στην οικονομία της Κύπρου.

 

Έχει υπό την ευθύνη της τρεις πλήρεις συνοπτικούς μετεωρολογικούς σταθμούς επιφανείας στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και στην Αθαλάσσα, το σταθμό ραδιοβολίσεων στην Αθαλάσσα για μετρήσεις στην ανώτερη ατμόσφαιρα, περίπου 40 κλιματολογικούς σταθμούς και 111 βροχομετρικούς σταθμούς. Στο σταθμό ραδιοβολίσεων Αθαλάσσας λειτουργεί επίσης Κέντρο Μετρήσεων Ηλιακής Ακτινοβολίας.

 

Για την παροχή μετεωρολογικών υπηρεσιών στην πολιτική αεροπορία λειτουργούν πάνω σε 24ωρη βάση μετεωρολογικά γραφεία στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Αεροναυτικές μετεωρολογικές πληροφορίες λαμβάνονται από μεγάλο αριθμό αεροδρομίων στην Ευρώπη, τη Βόρειο Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Προγνώσεις καιρού και προειδοποιήσεις εκδίδονται από το μετεωρολογικό γραφείο του αεροδρομίου Λάρνακας για τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και για την Περιοχή Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας της Κύπρου.

 

Τα δελτία πρόγνωσης του καιρού για το κοινό εκδίδονται τρεις φορές την ημέρα από το μετεωρολογικό γραφείο του αεροδρομίου Λάρνακας, το οποίο είναι και το κεντρικό γραφείο πρόγνωσης του καιρού για την Κύπρο. Τόσο τα δελτία αυτά όσο και οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προς την αλιεία και τη ναυτιλία αναβαθμίστηκαν σημαντικά κατά τα τελευταία χρόνια με την απόκτηση εξοπλισμού νέας τεχνολογίας, περιλαμβανομένων επίγειου σταθμού λήψης φωτογραφιών από δορυφόρους,   μετεωρολογικού ραντάρ και μηχανογράφησης των εργασιών στο σταθμό ραδιοβολίσεων στην Αθαλάσσα και στο μετεωρολογικό γραφείο του αεροδρομίου Λάρνακας. Επίσης, το μετεωρολογικό γραφείο του αεροδρομίου Λάρνακας έχει συνδεθεί μόνιμα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ελλάδας και παίρνει συνεχώς μετεωρολογικές πληροφορίες και δεδομένα για τον καιρό, τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω του Παγκόσμιου Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος (GTS).

Φώτο Γκάλερι

Image