«Νέα»

Image

Με τον τίτλο αυτό κυκλοφόρησαν τρεις εφημερίδες, μια στη Λεμεσό και δυο στη Λευκωσία:

 

1) Πρώτη εμφανίστηκε εβδομαδιαία εφημερίδα πολιτική, κοινωνική και των ειδήσεων σε μικρό μέγεθος και σχήμα (37X28 εκ., τρίστηλη) στη Λεμεσό. Εκδότης και διευθυντής της ήταν ο Ευριπίδης Σ. Χουρμούζιος, γιος του Στυλιανού Χουρμούζιου*. Η εφημερίδα πρωτοκυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 1912 και έζησε για ένα μόνο χρόνο.

 

2) Το 1951 και με τον ίδιο τίτλο εκδόθηκε στη Λευκωσία ημερήσια μονόφυλλη απογευματινή εφημερίδα από τον Φάνο Ιωαννίδη. Συντάκτες της εφημερίδας ήσαν οι δημοσιογράφοι και λογοτέχνες Θαλής Παπαδόπουλος και Κώστας Μόντης. Η εφημερίδα έγινε αργότερα εβδομαδιαία και εκδιδόταν μέχρι το 1952.

 

3) Με τον ίδιο τίτλο κυκλοφόρησε μεγάλη καθημερινή εφημερίδα στη Λευκωσία στις 18.11.1969. Διευθυντής της ήταν ο δημοσιογράφος Λύσανδρος Τσιμίλλης και αρχισυντάκτης της ο δημοσιογράφος Άνθος Λυκαύγης. Το κύριο άρθρο στην πρώτη έκδοση της εφημερίδας με τίτλο «Όσοι Πιστοί» υπέγραφε ο Βάσος Λυσσαρίδης*, πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ, του οποίου η εφημερίδα απετέλεσε το εκφραστικό όργανο.

 

Τα Νέα στην αρχική τους μορφή είχαν μεγάλο μέγεθος (61X42 εκ.), σχήμα εννιάστηλο (πλάτος στήλης 4 εκ.) και ήσαν εξασέλιδα. Σε μεταγενέστερο στάδιο απεχώρησαν από τη σύνταξη της εφημερίδας οι Λ. Τσιμίλλης και Α. Λυκαύγης και την αρχισυνταξία ανέλαβε ο Τάκης Κουνναφής. Στις 21.9.1988 η καθημερινή μαχητική και αγωνιστική αυτή εφημερίδα μπήκε στη δεύτερη περίοδο της ζωής της, αλλάζοντας εντελώς μέγεθος και σχήμα, καθώς και τρόπο εκτυπώσεως. Μεταπήδησε στο μικρό σχήμα τάμπλοϊτ (42X27 εκ.) και έγινε πολυσέλιδη και εξάστηλη (πλάτος στήλης 4 εκ.). Η εφημερίδα, ανέστειλε την έκδοσή της στις αρχές Δεκεμβρίου 1989. Αμέσως μετά επανεκδόθηκε σε μεγάλο σχήμα με τίτλο «Πρωινά Νέα».

 

Ως «Πρωινά Νέα» η  εφημερίδα κυκλοφορούσε μέχρι τις 30.6.1991. Στις 5.11.1995 επανεκδόθηκε με τίτλο «Τα Νέα» και σε μικρό σχήμα τάμπλοϊτ ως εβδομαδιαία από την Α.Δ. Εκδοτική Εταιρεία Βήτα Λτδ. Η εφημερίδα συνέχισε την κυκλοφορία της ως εβδομαδιαία μέχρι τον Απρίλιο του 1996. Από τις 22.4.1996 άρχισε να κυκλοφορεί και πάλι ως καθημερινή με τον ίδιο τίτλο και στο ίδιο σχήμα. Η εφημερίδα εξέφραζε τις απόψεις του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ.