Ουάτκινς Τσαρλς

Image

Ο τρίτος κατά σειράν δήμαρχος της Λάρνακας μετά την έναρξη της Αγγλοκρατίας. Ο Τσάρλς Ουάτκινς διετέλεσε δήμαρχος της πόλης αυτής για ένα χρόνο από τον Μάιο του 1883 μέχρι και τον Μάιο του 1884, ύστερα από τους δημάρχους Φρέντερικ Χέιτενσταμ (1878-1880) και Ζήνωνα Α. Πιερίδη (1880-1881).

 

Ο Τσαρλς Ουάτκινς περιλαμβανόταν στην ομάδα των ξένων (μη Κυπρίων), εμπορευομένων και άλλων, που αποτελούσε μια δραστήρια παροικία στη Λάρνακα. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονταν και οι πρόξενοι ή υποπρόξενοι των διαφόρων χωρών. Ο Ουάτκινς, που γεννήθηκε το 1839 και πέθανε στην Λάρνακα το 1893, είχε διατελέσει πρόξενος ή υποπρόξενος διαφόρων χωρών, τον δε τελευταίο χρόνο της Οθωμανικής κατοχής και κατά τη διάρκεια της κατάληψης της Κύπρου από την Αγγλία, ήταν ακριβώς ο πρόξενος της Αγγλίας στο νησί (1877-1878). Ήταν, επίσης, ο διευθυντής της Οθωμανικής Τράπεζας.

 

Κατά τη μονοετή δημαρχία του Τσαρλς Ουάτκινς, ο Δήμος της Λάρνακας προχώρησε στη δημιουργία διαφόρων επειγόντων έργων και στη λήψη μέτρων, που φανερώνουν τις τότε προτεραιότητες μετά τον τερματισμό της Οθωμανικής κατοχής και την έναρξη της Αγγλοκρατίας. Μεταξύ άλλων, ελήφθησαν μέτρα και θεσπίστηκαν κανονισμοί προφύλαξης από την εισαγωγή στην Κύπρο επιδημικών ασθενειών όπως η χολέρα και η πανώλης. Απαγορεύθηκε στις ιεροδούλους να εργάζονται εκτός χώρων που καθορίστηκαν, και έγινε καταγραφή τους. Δενδροφυτεύθηκαν διάφοροι δρόμοι. Απαγορεύθηκε η σφαγή ζώων σε χώρους άλλους από εκείνον που ορίστηκε ως δημοτικό σφαγείο και επεβλήθη ειδική φορολογία για τα διάφορα προς σφαγήν ζώα ως «δικαίωμα του Σφαγείου». Προωθήθηκε, αλλά δεν υλοποιήθηκε η ιδέα διορισμού στην πόλη δημοτικού ιατρού. Επίσης, προωθήθηκε η κατασκευή ενός τμήματος της προκυμαίας, κλπ.

 

Ας σημειωθεί ότι τότε, το σύνολο των ετησίων εσόδων του Δήμου της πόλης μόλις υπερέβαινε τις 2.000 λίρες, και ανάλογο ήταν και το ύψος των ετησίων δαπανών του.