Αγία Μαρινούδα

Image

Μικρό χωριό της επαρχίας Πάφου (120 μ. υψόμετρο), 6 περίπου χμ. νοτιοανατολικά της Πάφου και 2.5 περίπου χμ. ανατολικά της Γεροσκήπου. Ένα μεγάλο μέρος του χωριού είναι πεδινή έκταση που καλλιεργείται με σιτηρά, κτηνοτροφικά φυτά, λίγα αμπέλια και πολύ λίγα εσπεριδοειδή. Το 1980 συμπληρώθηκε σχέδιο αναδασμού στο χωριό, που κάλυψε κάπου 250 σκάλες. Κατασκευάστηκε ένα σύγχρονο αγροτικό οδικό δίκτυο, λύθηκαν πολλά προβλήματα ιδιοκτησίας και η περιοχή, που τώρα αρδεύεται από το αρδευτικό σχέδιο Πάφου, αξιοποιείται με αμειπτικές αρδευόμενες καλλιέργειες. Το χωριό δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση περί τα 450 χιλιοστόμετρα. Στις αρδευόμενες εκτάσεις καλλιεργούνται κυρίως φιστίκια, εσπεριδοειδή, επιτραπέζια σταφύλια και λαχανικά.Επίσης καλλιεργούνται και λίγα σιτηρά και νομευτικά φυτά. Η κτηνοτροφία στην Αγία Μαρινούδα διεξάγεται σε οικιακή βάση.

 

Ο αρχικός οικισμός χτίστηκε ακριβώς εκεί που συναντιόνται τα ασβεστούχα πετρώματα των λόφων με τα προσχωσιγενή εδάφη της πεδιάδας. Μια πηγή δίπλα σ' ένα μικρό ρυάκι προμήθευε το χωριό με νερό.

 

Το υψόμετρο στην περιοχή του χωριού κυμαίνεται μεταξύ 80 και 190 μέτρων. Από γεωλογικής απόψεως, στη διοικητική έκταση του χωριού κυριαρχούν οι υφαλογενείς ασβεστόλιθοι του σχηματισμού Τέρρα, οι αποθέσεις του σχηματισμού Λευκάρων (κρητίδες, μάργες και κερατόλιθοι) και οι προσχώσεις των αναβαθμίδων. Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν ασβεστούχα εδάφη και τέρρα ρόζα.

 

Η Αγία Μαρινούδα συνδέεται οδικά στα δυτικά με τον δρόμο Λεμεσού - Πάφου.

 

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία οι πλήρεις απογραφές πληθυσμού έχουν ως ακολούθως:

 

Χρονολογία Κάτοικοι
1881  41
1891 36 
1901 51 
1911 49 
1921 41 
1931 33 
1946 52 
1960 58 
1973 39 
1976 36 
1982 65 
1992 93 
2001 220 

 

Τα αρχικά σπίτια του χωριού σταδιακά εγκαταλείπονται. Ήδη δίπλα στο χωριό, σ' ένα περίοπτο μέρος, χτίστηκαν σύγχρονα τουριστικά διαμερίσματα που έχουν αλλάξει πολύ την αρχική εμφάνιση της Αγίας Μαρινούδας. Μερικά άλλα σπίτια χτίζονται στα κτήματα των κατοίκων, μεταξύ του αρχικού οικισμού και του κυρίου δρόμου Πάφου- Λεμεσού.