Βαθύρονας

Ονομασία τοποθεσίας τμήματος της κοίτης του ποταμού Κούρη, κοντά στην Άλασσα. Στο σημείο εκείνο ο ποταμός κυλά ανάμεσα σε δυο βουνοπλαγιές, σε μεγάλο βάθος. Οι βουνοπλαγιές σχηματίζουν ψηλό και εντυπωσιακό φαράγγι (βλέπε λήμμα Κούρης ποταμός). Η ονομασία Βαθύρονας προήλθε από τις λέξεις βάθος και ροή.