Αυγώνα ή Αρκώνα

Παλαιός οικισμός που δεν υπάρχει πια. Βλέπε Αυγώνα αγία.