Ονασίχαρις

Image

Βασιλιάς της αρχαίας Πάφου. Το όνομά του μαρτυρείται από συλλαβική επιγραφή που βρέθηκε στην Παλαίπαφο, στο πολιορκητικό ανάχωμα που κατασκεύασαν οι Πέρσες, όταν πολιορκούσαν την πόλη. Η επιγραφή αυτή, που ανήκει στον 6ο αιώνα π.Χ., όπως και ο βασιλιάς Ονασίχαρις, είναι σημαντική γιατί διασώζει και τα ονόματα του πατέρα και του παππού του, που ήταν Στάσις και Στασίφιλος. Μ' αυτό τον τρόπο συμβάλλει στη χρονολογική κατάταξη των βασιλιάδων της Πάφου. Κανένας από τους τρεις αυτούς Πάφιους βασιλιάδες δεν αναφέρεται σε φιλολογικά κείμενα του αρχαίου κόσμου.

 

Το κείμενο της επιγραφής έχει ως εξής:

 

ὈνασιχάριFος τῷ Πάφῳ 

ΒασιλFος τῷ ΣτάσιFος

τῷ Πάφῳ βασιλFος Στασιφίλῳ..