Μέμμο Μάρκος Marko Memmo

Image

Ιταλικής καταγωγής Κύπριος έμπορος από την Πάφο, που στα 1590 (20 χρόνια μετά την κατάκτηση της Κύπρου από τους Τούρκους) προσπάθησε να απελευθερώσει την Κύπρο από τον οθωμανικό ζυγό με επανάσταση που θα ενισχυόταν από έξωθεν χριστιανική βοήθεια. Είναι γνωστός από ενέργειές του στη Ρώμη και στο Τουρίνο, προκειμένου να εξασφαλίσει την έξωθεν βοήθεια. Ιδιαίτερα απευθύνθηκε προς τον δούκα της Σαβοΐας Κάρολο Εμμανουήλ.

 

Ο Μάρκος Μέμμο, παρουσιαζόμενος το 1590 στη Ρώμη και αλλού, έλεγε ότι καταγόταν από την Πάφο κι ότι ήταν γιος ενός ηγετικού παράγοντα της κυπριακής αυτής πόλης, εμπόρου πλουσίου που είχε χάσει όλα όσα είχε εξαιτίας της τουρκικής κατάκτησης του νησιού.

 

Το σχέδιο του Μάρκου Μέμμο πρόβλεπε αρχικά κατάληψη της Αμμοχώστου. Διαβεβαίωνε ότι σ’ ολόκληρη την Κύπρο στάθμευαν όχι περισσότεροι από 4.800 Τούρκοι, κατανεμημένοι σε στρατιωτικά σώματα 200-300 ανδρών. Ο ίδιος προσφέρθηκε να καταλάβει την Αμμόχωστο μόνο με ένα εμπορικό καράβι που θα το επάνδρωναν 250 άνδρες (200 Ιταλοί και 50 Κύπριοι˙ φαίνεται ότι ο ίδιος ήταν σε θέση να στρατολογήσει μόνο 50 πολεμιστές από το νησί). Η δύναμη αυτών των ανδρών θα έφθανε με το εμπορικό στην Αμμόχωστο, οι άνδρες θα εισέρχονταν στην πόλη μεταμφιεσμένοι σε προσκυνητές προερχόμενους από τους Αγίους Τόπους, και θα επετίθετο αιφνιδιαστικά κατά της εκεί τουρκικής φρουράς την Παρασκευή, όταν οι Τούρκοι έκλειναν τις πύλες και πήγαιναν στο τέμενος για προσευχή. Το σχέδιο προέβλεπε και υπαλλακτική λύση, με δωροδοκίες του καδή και του αγά της πόλης. Στη συνέχεια, η ισχυρή Αμμόχωστος με το λιμάνι της θα χρησίμευε ως βάση του αγώνα για την απελευθέρωση και της υπόλοιπης Κύπρου.

 

Το σχέδιο αυτό του Μάρκου Μέμμο δεν προωθήθηκε, επειδή ο ίδιος δεν κατόρθωσε να πείσει τον δούκα της Σαβοΐας ή και άλλους ισχυρούς στην Ιταλία, με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίσει την αιτούμενη βοήθεια.