Παγκύπρια Ομοσπονδία Γυναικείων Οργανώσεων ΠΟΓΟ

Image

Γυναικεία Ομοσπονδία που ιδρύθηκε στις 9 Ιουλίου 1959, ως διάδοχος της Παγκύπριας* Οργάνωσης Δημοκρατικών Γυναικών (ΠΟΔΓ). Η ίδρυση της ΠΟΓΟ έγινε σε παγκύπριο συνέδριο 1.500 αντιπροσώπων που συγκροτήθηκε κυρίως με πρωτοβουλία ομάδας στελεχών της ΠΟΔΓ. Στον καταστατικό χάρτη της ΠΟΓΟ, που εγκρίθηκε από το ιδρυτικό συνέδριο, καθορίζονται ως γενικοί σκοποί: η οργάνωση και η ενότητα των γυναικών για την κατάκτηση των δικαιωμάτων των γυναικών ως πολιτών, μητέρων και εργαζομένων, η προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών στη ζωή, την ευημερία και την εκπαίδευση, ο αγώνας για την εθνική ανεξαρτησία, τη δημοκρατία, την κοινωνική πρόοδο, η περιφρούρηση της παγκόσμιας ειρήνης και η διεθνής αλληλεγγύη των γυναικών.

 

Στα πλαίσια των σκοπών αυτών η Ομοσπονδία ανέπτυξε πολύμορφη δράση τόσο για την προώθηση των γυναικείων προβλημάτων, όσο και ευρύτερα για την προώθηση των στόχων του λαϊκού κινήματος και την επίλυση γενικότερων προβλημάτων του τόπου.

 

Μεταξύ των δραστηριοτήτων της ΠΟΓΟ περιλαμβάνονται: η ενεργός συμμετοχή σε εκδηλώσεις και πορείες υπέρ της ειρήνης, υπέρ της κατάργησης των ξένων βάσεων και της αποστρατικοποίησης της Κύπρου, και εναντίον της τουρκικής κατοχής, η οργάνωση συγκεντρώσεων και συνεδρίων για μαζική κινητοποίηση των γυναικών στον αγώνα για σωτηρία της Κύπρου, η συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια, η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, η οργάνωση εκδηλώσεων υπέρ των δικαιωμάτων της γυναίκας, η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως το καθιερωμένο από το 1968 Λαϊκό Πανηγύρι κ.α.

 

Η ΠΟΓΟ από της ιδρύσεώς της αποτελεί μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Γυναικών και συμμετέχει στο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Στον καταρτισμό των ετησίων προγραμμάτων της, η ΠΟΓΟ λαμβάνει πάντοτε υπ’ όψιν τις βασικές κατευθύνσεις που χαράζει η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοκρατικών Γυναικών.

 

Η ΠΟΓΟ εκδίδει το διμηνιαίο γυναικείο περιοδικό Κυπρία.