Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπηρεσίες

Image

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτελούν ειδική υπηρεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Προηγουμένως ήταν γνωστές ως Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Έχουν αρμοδιότητα μεταξύ άλλων για:

- Την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής,

- Την υποβολή εισηγήσεων στη διαμόρφωση της πιο πάνω πολιτικής, με στόχο την επέκταση και συνεχή βελτίωση της κοινωνικής ασφάλισης, με βάση τις διεθνείς εξελίξεις και τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες του τόπου,

- Τη διερεύνηση κοινωνικών και οικονομικών αναγκών που μπορεί να αντιμετωπιστούν μέσω της κοινωνικής ασφάλισης, και

- Τη συνεχή παρακολούθηση των Σχεδίων και μέτρων που εφαρμόζει με σκοπό την αξιολόγησή τους σε συνάρτηση με τους επιδιωκόμενους στόχους.

 

Λεπτομέρειες σχετικά με τις διάφορες νομοθεσίες που εφαρμόζουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων βλέπε στο λήμμα κοινωνικές ασφαλίσεις.