Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου

Image

Ιδρύθηκε το 1970 από ομάδα φίλων των πουλιών και περιβαλλοντιστών. Σκοποί και επιδιώξεις του Συνδέσμου είναι η μελέτη των πουλιών που απαντώνται στην Κύπρο, ενδημικών και αποδημητικών, σε συνεργασία και με άλλους κυπριακούς και διεθνείς περιβαλλοντικούς συνδέσμους κι οργανώσεις, η προώθηση τρόπων προστασίας των πουλιών και η διαφώτιση του κοινού, ιδίως των νέων, για τα πουλιά και την ανάγκη προστασίας τους. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου απετέλεσαν οι δρ Ανδρέας Αρτεμίου (πρόεδρος), Ευριπίδης Μιχαηλίδης (αντιπρόεδρος), Παύλος Νεοφύτου (γενικός γραμματέας), Νίκος Νεοφύτου (ταμίας) και Jane Culpepper, Σάββας Πραστίτης, Hulusi Musa, δρ Χρίστος Ταλιώτης και Ανδρέας Αγρότης (μέλη).

 

Το 1972 ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου (Cyprus Ornithological Society) έγινε μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου για την Προστασία των Πτηνών, γνωστού ως International Council for Birds Preservation. Για πρώτη φορά εκπροσωπήθηκε στο πανευρωπαϊκό συνέδριό του που έγινε στη Ρουμανία τον Μάιο του 1972.

 

Εκπρόσωπος του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου συμμετέχει στη συμβουλευτική επιτροπή του υπουργείου Εσωτερικών και στο Συμβούλιο Προστασίας του Περιβάλλοντος του οποίου προεδρεύει ο υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.

 

Ο Σύνδεσμος εκδίδει ετήσιο δελτίο, το The Birds of Cyprus. Ευρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεργασία με άλλους παρόμοιους οργανισμούς διαφόρων χωρών. Πραγματοποιεί συνεχείς έρευνες και παρατηρήσεις σε διάφορα μέρη της Κύπρου και διεξάγει σχετικές μελέτες για τα πουλιά.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image