Ανεξάρτητες υπηρεσίες

Image

Είναι οι υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας που δεν υπάγονται σε οποιοδήποτε υπουργείο. Πρόκειται για το Γραφείο του γενικού εισαγγελέα, το Γραφείο του γενικού ελεγκτή, την Επιτροπή Δημοσίας Υπηρεσίας, την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, την Κεντρική Τράπεζα, το Γενικό Λογιστήριο, το Γραφείο Προγραμματισμού, το Γραφείο του Επιτρόπου Διοικήσεως, το Γραφείο του Συντονιστή Εναρμόνισης, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, το Εφοριακό Συμβούλιο και την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Λεπτομέρειες για τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών, βλέπε ανάλογα λήμματα.