Πιτσιλιά ή Πιτσυλιά

Πληθυσμός και οικισμοί

Image

Η Πιτσιλιά περιλαμβάνει τα ακόλουθα 47 ορεινά χωριά των επαρχιών Λευκωσίας (20), Λεμεσού (22) και Λάρνακας (5):

 

Επαρχία Λευκωσίας

 1. Αγία Ειρήνη
 2. Αληθινού
 3. Άλωνα
 4. Απλίκι
 5. Ασκάς
 6. Γούρρι
 7. Καμπί
 8. Καννάβια
 9. Λαγουδερά
 10. Λαζανιάς
 11. Λειβάδια
 12. Παλαιχώρι Μόρφου
 13. Παλαιχώρι Ορεινής
 14. Πλατανιστάσα
 15. Πολύστυπος
 16. Σαράντι
 17. Σπήλια
 18. Φαρμακάς
 19. Φτερικούδι
 20. Φικάρδου

 

Επαρχία Λεμεσού

 1. Άγιος Θεόδωρος
 2. Άγιος Ιωάννης
 3. Άγιος Κωνσταντίνος
 4. Άγιος Μάμας
 5. Άγιος Παύλος
 6. Αγρίδια
 7. Αγρός
 8. Ακαπνού
 9. Αρακαπάς
 10. Γεράσα
 11. Διερώνα
 12. Δύμες
 13. Επταγώνια
 14. Ζωοπηγή
 15. Καλό Χωριό
 16. Κάτω Αμίαντος
 17. Κάτω Μύλος
 18. Κυπερούντα
 19. Λουβαράς
 20. Πελέντρι
 21. Ποταμίτισσα
 22. Συκόπετρα
 23. Χαντριά

 

Επαρχία Λάρνακας

 1. Άγιοι Βαβατσινιάς
 2. Βαβατσινιά
 3. Μελίνη
 4. Οδού
 5. Ορά

 

Και τα 48 χωριά είναι αμιγή ελληνοκυπριακά.

 

Τα περισσότερα χωριά της Πιτσιλιάς γνώρισαν πληθυσμιακή αύξηση μεταξύ 1881 και 1946. Το 1946 ο συνολικός πληθυσμός των 48 χωριών ανερχόταν στα 20.284 άτομα που αυξήθηκαν στα 21.265 το 1960, μειώθηκαν στα 20.228 το 1973 και αυξήθηκαν στα 20.805 το 1976. Στη συνέχεια όλα ανεξαίρετα τα χωριά της Πιτσιλιάς επλήγησαν από την αστυφιλία και την αποδημία και γνώρισαν πληθυσμιακή μείωση.  Έτσι το 1982 ο συνολικός πληθυσμός των 47 χωριών μειώθηκε στους 15.629 κατοίκους.

 

Τα μεταλλεία που βρίσκονται κοντά στην περιοχή όπως του Μιτσερού και του Αμιάντου προσφέρουν εργοδότηση σε αρκετούς κατοίκους της Πιτσιλιάς, αν και οι περισσότεροι αναγκάζονται να ζητήσουν εργοδότηση στη Λευκωσία και τη Λεμεσό. Ένας μεγάλος αριθμός των κατοίκων της περιοχής, που εργάζονται στα αστικά κέντρα, είναι διακινούμενοι και αυτό εξηγεί γιατί αρκετά χωριά της Πιτσιλιάς, παρά την έλλειψη φυσικών πόρων, διατηρούν ένα σχετικά μεγάλο πληθυσμό.

 

Σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού του 1982, οι δέκα μεγαλύτεροι σε πληθυσμό οικισμοί της Πιτσιλιάς είναι οι ακόλουθοι:

 

1. Πελέντρι                                                                                1.739  κάτοικοι

2. Κυπερούντα                                                                          1.636  κάτοικοι

3. Αγρός                                                                                       902   κάτοικοι

4. Παλαιχώρι Μόρφου                                                               757   κάτοικοι

5. Άγιος Ιωάννης                                                                         751   κάτοικοι

6. Παλαιχώρι Ορεινής                                                                546   κάτοικοι

7. Φαρμακάς                                                                                532   κάτοικοι

8. Καλό Χωριό                                                                              470  κάτοικοι

9. Πλατανιστάσα                                                                         390  κάτοικοι

10. Πολύστυπος                                                                           385  κάτοικοι