Πιτσιλιά ή Πιτσυλιά

Υδρολογία

Image

Τα κυριότερα υδρολογικά χαρακτηριστικά της Πιτσιλιάς είναι τα εξής:

 

α) Ποταμοί: Από την κορυφογραμμή της Πιτσιλιάς πηγάζουν αρκετοί μεγάλοι ποταμοί, κυριότεροι από τους οποίους είναι ο Ατσάς, η Ελιά και ο Σερράχης (με τους δυο παραποτάμους του Περιστερώνα και Ακάκι) που χύνονται στον κόλπο της Μόρφου, ο Κούρης (με τον παραπόταμό του Λιμνάτη) που χύνεται στον κόλπο της Επισκοπής, ο Γαρύλλης και η Γερμασόγεια που χύνονται στον κόλπο του Ακρωτηρίου, ο Βασιλικός και το Μαρώνι που χύνονται στη θαλάσσια περιοχή του Βασιλικού, και ο Πηδκιάς που χύνεται στον κόλπο της Αμμοχώστου.

 

β) Φράγματα: Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για αρδευτικούς και οικιστικούς σκοπούς οδήγησαν στην κατασκευή αρκετών υδατοφρακτών στην περιοχή της Πιτσιλιάς για αύξηση των υδατικών αποθεμάτων της και προώθηση της ορθολογιστικής χρησιμοποίησής τους. Από το 1964 κατασκευάστηκε πάνω στον Λιμνάτη, παραπόταμο του Κούρη, το φράγμα Αγρού χωρητικότητας 99.000 μ³. Ακολούθησε η κατασκευή, το 1973, του φράγματος Παλαιχωρίου (χωρητικότητας 620.000 μ³) πάνω στο Καμπί, παρακλάδι του Ακακίου, παραπόταμου του Σερράχη. Το 1975 κατασκευάστηκε πάνω στον ποταμό Γερμασόγεια το φράγμα Αρακαπά, που έχει χωρητικότητα 129.000 μ³. Τα περισσότερα ωστόσο φράγματα στην Πιτσιλιά κατασκευάστηκαν από το 1980 και μετά, στα πλαίσια του Σχεδίου Ενιαίας Αγροτικής Αναπτύξεως Πιτσιλιάς. Μέχρι το 1989 η συνολική χωρητικότητα των φραγμάτων ανερχόταν στα 2.786.000 μ³. Αναλυτικά τα φράγματα που κατασκευάστηκαν στην Πιτσιλιά καθώς και η χωρητικότητα και ο χρόνος συμπλήρωσής τους δίνονται πιο κάτω:

 

 

Ονομασία Φράγματος Χρόνος Συμπλήρωσης Χωρητικότητα (1.000 μ³)
01. Αγρός 1964 99
02. Παλαιχώρι 1973 620
03. Αρακαπάς 1975 129
04. Άγιοι Βαβατσινιάς (τοξωτό) 1980 53
05. Άγιοι Βαβατσινιάς Αρ. 1 1980 55
06. Επταγώνια Αρ. 1 1980 92
07. Χαντριά 1980 70
08. Μελίνη 1980 59
09. Πελέντρι 1980 123
10. Επταγώνια Αρ. 3 1981 65
11. Ακαπνού-Επταγώνια 1981 132
12. Κάτω Μύλος 1981 104
13. Επταγώνια Αρ. 2 1982 127
14. Αρακαπάς Αρ. 1 1982 192
15. Αγρίδια 1983 59
16. Κυπερούντα 1983 270
17. Λαγουδερά 1983 71
18. Ορά 1983 62
19. Άγιοι Βαβατσινιάς Αρ. 2 1984 43
20. Φαρμακάς Αρ. 1 1984 21
21. Φαρμακάς Αρ. 2 1984 61
22. Αρακαπάς Αρ. 2 1984 120
23. Διερώνα 1984 159