Αγροτικές οργανώσεις

Image

Στην Κύπρο υπάρχουν σήμερα τέσσερις αγροτικές οργανώσεις, η ΠΕΚ, η ΕΚΑ, η Αγροτική και ο Παναγροτικός.

 

Οι Κύπριοι αγρότες, στην προσπάθειά τους να οργανωθούν, ίδρυσαν για πρώτη φορά τοπικές οργανώσεις σε μερικά χωριά, τους Γεωργικούς Συλλόγους, στα χρόνια της Αγγλοκρατίας. Το 1942 ιδρύθηκε η πρώτη παγκύπρια αγροτική οργάνωση, η Παναγροτική Ένωσις Κύπρου* (ΠΕΚ), της οποίας μέλη έγιναν αρκετοί από τους τοπικούς Γεωργικούς Συλλόγους που μετονομάσθηκαν σε Αγροτικές Τοπικές Ενώσεις (ΑΤΕ).

 

Λίγο αργότερα, το 1946, ιδρύθηκε μια ακόμα παγκύπρια αγροτική οργάνωση, η Ένωση Αγροτών Κύπρου (ΕΑΚ), η οποία το 1959 μετονομάστηκε σε Ένωση Κυπρίων Αγροτών* (ΕΚΑ).

 

Το 1980, ιδρύθηκε η τρίτη αγροτική οργάνωση, η Αγροτική* και το 1989 ιδρύθηκε ο Παναγροτικός Σύνδεσμος.

 

Την περίοδο της Αγγλοκρατίας, στο διάστημα του μεσοπολέμου, και πριν δημιουργηθούν οι Γεωργικοί Σύλλογοι σε διάφορα χωριά, είχαν γίνει μερικές προσπάθειες για δημιουργία αγροτικών οργανώσεων, με πρωτοβουλία μερικών ατόμων. Οι περιορισμένης έκτασης προσπάθειες αυτές απέτυχαν.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σ' ό,τι αφορά τις αγροτικές οργανώσεις, βλέπε τα αντίστοιχα λήμματα.