Ανακουφιστικά έργα

Image

Λέγονται διάφορες χειρωνακτικές εργασίες που έγιναν στην Κύπρο κατά την εποχή του Β' Παγκοσμίου πολέμου, με εργοδότη την τότε αποικιακή κυβέρνηση. Τα έργα αυτά λέγονται ανακουφιστικά γιατί ο βασικός λόγος που έγιναν ήταν για να δημιουργηθούν ευκαιρίες απασχόλησης σε αριθμό εργαζομένων, προς μερική αντιμετώπιση του τεράστιου ανεργιακού προβλήματος που υφίστατο την εποχή εκείνη στην Κύπρο.

 

Η αποικιακή κυβέρνηση εργοδοτούσε εργάτες σε διάφορες περιοχές της Κύπρου για απασχόληση σε ποικίλες εργασίες, όπως κατασκευή ή επιδιόρθωση δρόμων, άνοιγμα λάκκων για τοποθέτηση πασσάλων ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών, κατασκευή αναχωμάτων, άνοιγμα αυλακιών κ.λ.π. Οι άνεργοι που επιθυμούσαν να απασχοληθούν ως ανειδίκευτοι εργάτες σε τέτοιες δουλειές, μεταφέρονταν στους χώρους εργασίας με καμιόνια και πληρώνονταν μεροκάματο από 3 ως 3 1/2 σελίνια.

 

Παρόμοια έργα προς αντιμετώπιση της ανεργίας, η Μεγάλη Βρεττανία είχε κάνει σε διάφορες εποχές και σε πολλές άλλες αποικίες της.

Φώτο Γκάλερι

Image