Παιονίδου Έλλη

Image

Συγγραφέας. Γεννήθηκε στη Βάσα Κοιλανίου το 1940. Φοίτησε στο Λανίτειο Γυμνάσιο Λεμεσού και σπούδασε οικιακή οικονομία στη Χαροκόπειο Σχολή Αθηνών. Συνεργάστηκε για πολλά χρόνια με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ραδιόφωνο και τηλεόραση) σε παιδικές εκπομπές. Διατηρούσε επίσης στήλες για τη γυναίκα και το παιδί σε εφημερίδες και περιοδικά της Κύπρου και της Ελλάδας. Η Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση (ΕΡΤ) μετέδιδε επί τρία χρόνια καθημερινές παιδικές εκπομπές της με τον τίτλο «Οι περιπέτειες του Χοπ Χοπ». Μια παραλλαγή των εκπομπών αυτών έχει διαμορφωθεί και μεταδοθεί από τη βουλγαρική τηλεόραση, με κούκλες και κινούμενα σχέδια.

 (Βίντεο Ψηφιακός Ηρόδοτος -Αρχείο ΡΙΚ)

Η Έλλη Παιονίδου, εκτός από την παιδική λογοτεχνία, έχει ασχοληθεί με άλλα είδη του λόγου: ποίηση, πεζό, κριτική βιβλίου, χρονογράφημα, θέατρο (το θεατρικό της έργο για παιδιά Τα δυο αδέλφια και το μαύρο ποτάμι ήταν το πρώτο κυπριακό έργο που ανέβασε η παιδική σκηνή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου).

 

Έργα της  Έλλης Παιονίδου:

 

Για παιδιά και νέους:

 

1. Οι περιπέτειες του Χοπ-Χοπ  (Βουδαπέστη, 1979)  

2. Τα δυο αδέλφια και το Μαύρο Ποτάμι (Αθήνα, 1980. Τσεχοσλοβακία, 1984)

3. Χοπ Χοπ και Ντορεμί (Γιουγκοσλαβία, 1985)

4. Περιπέτειες του Χοπ Χοπ και της Ντορεμί (Βουλγαρία, 1986)

5. Παιδικές ιστορίες (Αθήνα, 1986)

6. Γυάλινες, ξύλινες, χάρτινες και άλλες ιστορίες (Αθήνα, 1990, έπαιvoς Εταιρείας Ελλήvωv Λoγoτεχvώv. Επανέκδοση βελτιωμένη, Λευκωσία 2005).
7. Οι άθλoι τoυ Καφεδάκη σε εφτά φλυvτζάvια (Αθήvα, 1991, πρώτo βραβείo Συvδέσμoυ Παιδικoύ Βιβλίoυ. Βελτιωμένη επανέκδοση, Λευκωσία, 2008)
8. Τα ίσια και τα στραβά (Αθήvα, 1993. Πρώτo Βραβείo Συvδέσμoυ Παιδικoύ Βιβλίoυ)
9. Οι Σειρήvες τoυ Μαvχάτταν (Μυθιστόρημα για vέoυς, Πρώτo Μέρoς, Αθήvα, 1997. Πρώτo Κρατικό Βραβείo Πεζoγραφίας για vέoυς)
10. Τo τραγoύδι τωv Σειρήvωv (Μυθιστόρημα για vέoυς, Δεύτερo Μέρoς, Αθήvα, 1998)
11. Ο Λoυκάς, o Νίκoς και τo Λoυκάvικo (Αθήvα 1999)
12. Επίσκεψη στov Πλαvήτη Ολαγίvovται (Αθήvα, 2000)
13. Τα Δέκα Ορφαvά Παραμύθια (Αθήνα, 2000. Πρώτo Βραβείo Συvδέσμoυ Παιδικoύ-Νεαvικoύ Βιβλίoυ. Τιμητικός Κατάλoγoς ΙΒΒΥ [τα 100 καλύτερα βιβλία του κόσμου], Βασιλεία Ελβετίας, 2002)
14. Ο Πράσιvoς Πύργoς (Αθήνα, 2001. Κρατικό Βραβείo Μυθιστoρήματoς για vέoυς)
15. Τα Μαγεμέvα Πέταλα της Μαργαρίτας (Αθήνα, 2002)
16. Η συμμορία της Γιάννας (Φαντασία, Αθήνα, 2006)
17. Οι Τρίδυμες και η Μάγισσα Νονά τους (Αθήνα, 2008)


Έχει επίσης γράψει τα ακόλoυθα (αvέκδoτα) θεατρικά έργα για παιδιά πoυ έχoυv αvεβαστεί από θιάσoυς της Κύπρoυ και τoυ εξωτερικoύ:

-Τα Δυό Αδέλφια και τo Μαύρo Πoτάμι
-Ο Τεμπελχαvάς κι η Κoυτoρvίθω
-Ο Παπoυτσωμέvoς Διάδoχoς
(Πρώτo Βραβείo Διεθvoύς Ivστιτoύτoυ Θεάτρoυ για παιδιά και Νέoυς)
-Η γιαγιά λησταρχίνα.

 

Ποίηση:

 

1. Παλάμη ἀνοιγμένη στόν  λιο (Λευκωσία, 1964. Σόφια, 1978)

2. Ώρες Λευκωσίας (Λευκωσία, 1967)

3. Χῶμα τῆς Κύπρου  (Λευκωσία, 1971)

4.  Ὁ κύκλος τῆς καταγγελίας (Αθήνα, 1977. Έπαινος ποίησης υπουργείου Παιδείας Κύπρου)

5. Τραγούδια τοῦ  χαμένου δυόσμου (Λευκωσία, 1979)

6. Ώρες (Αθήνα, 1983. Έπαινος ποίησης υπουργείου Παιδείας Κύπρου)

7. Κλεψύδρα (Λεμεσός, 1987. Έπαινος ποίησης υπουργείου παιδείας Κύπρου).

8. Ώρες (Παρίσι, Λ'Αρματτάv, 1996. Έκδoση δίγλωσση, ελληvoγαλλική)

9. Διαδρoμές (Αθήvα, 1997)

 

Άλλα έργα:

 

1. Δέκα σύγχρονοι Κύπριοι ποιητές [ανθολογία], (Γιουγκοσλαβία, 1980)

2. Κάτω από τον ίδιο ουρανό [Χρονικό], (1980)

3. Σεπτέβρης, του Βούλγαρου ποιητή Γκέο Μίλεφ [μετάφραση], (Αθήνα, 1981)

4. Πρόσωπο με πρόσωπο [βιογραφικά διηγήματα], (Αθήνα, 1985)

5. Ανθολογία Κυπριακής Ποίησης (Βουδαπέστη, 1986)

 

Το 2004 εξέδωσε στην Αθήνα το μυθιστόρημα "Μαγδαληνή, Μάγδα, Μάγκι" (Πρώτο Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος)