Πνευματική Αδελφότης Ελληνίδων Κύπρου

Image

Σωματείο που ιδρύθηκε στη Λευκωσία το 1925 από την εκπαιδευτικό και λογία Περσεφόνη Παπαδοπούλου*. Σκοπός του σωματείου, όπως καθορίζεται στο πρώτο του καταστατικό (1926) είναι να ἐξυπηρετήσῃ καί προαγάγῃ τά πνευματικά καθόλου καί ἠθικά ἰδεώδη τῆς Κυπρίας, ἐνισχύσῃ τήν πρός τά γράμματα καί τέχνας τάσιν αὐτῆς, προστατεύσῃ τήν ἐργαζομένην γυναῖκα, ἀναπτύξῃ δεσμούς ἀγάπης, προστασίας καί ἐκτιμήσεως διά τῆς στενῆς ἐπικοινωνίας τῶν μελῶν τοῦ Σωματείου, σταχυολογουμένων ἐξ ὅλων τῶν κοινωνικῶν τάξεων, πρωτοστατήσῃ δέ εἰς πᾶσαν μορφωτικήν, ἐθνικήν καί ἐκπολιτιστικήν ἐν γένει δρᾶσιν.

 

Μόλις ιδρύθηκε η Πνευματική Αδελφότης Ελληνίδων Κύπρου άνοιξε απογευματινή σχολή για φτωχές εργαζόμενες, όπου αυτές μάθαιναν ανάγνωση, γραφή, αριθμητική, ιστορία, θρησκευτικά κ.α. Παράλληλα ιδρύθηκαν σπουδαστήρια για μορφωμένες κόρες και κυρίες, όπου μια φορά την εβδομάδα γίνονταν συγκεντρώσεις κατά τις οποίες αναλύονταν έργα Ελλήνων συγγραφέων, οργανώνονταν συζητήσεις, διαλέξεις, μουσικές εκδηλώσεις κ.α. Η Αδελφότης σχημάτισε και γυναικεία χορωδία που έκανε την πρώτη της εμφάνιση στα εγκαίνια του σωματείου, λίγους μήνες μετά την ίδρυσή του.

 

Το 1928 η Αδελφότης οργάνωσε την πρώτη στην Κύπρο έκθεση χειροτεχνίας και βιομηχανικών προϊόντων, στο παρθεναγωγείο Φανερωμένης. Ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητες του σωματείου είναι και η διοργάνωση παιδικών εξοχών για άπορες μαθήτριες και μαθητές. Οι ποικίλες πνευματικές, πολιτιστικές, φιλανθρωπικές και άλλες δραστηριότητες του σωματείου συνεχίζονται μέχρι σήμερα.

 

Η Πνευματική Αδελφότης Ελληνίδων Κύπρου διοικείται από 15μελές διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από την πρόεδρο, την αντιπρόεδρο, τη γραμματέα, την ταμία και 11 συμβούλους. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του σωματείου (τότε ήταν 9μελές) αποτελούσαν οι ακόλουθες: Περσεφόνη Παπαδοπούλου, Ελένη Χρίστου, Μερόπη Μ. Μαρκίδου, Αλεξάνδρα Ν. Ιακωβίδου, Μαρία Σ.Παυλίδου, Νίνα Πατίκη, Αγλαΐα Ε. Λουκαΐδου, Σοφία Θεοχαρίδου και Αυγούστα Κ. Λοϊζίδου.