Αγλαός Θεοκλέους Κώιος

Image

Στρατιωτικός από το ελληνικό νησί Κω. Συνέβαλε αποφασιστικά στην πολιορκία και άλωση της Λαπήθου το 154 π.Χ. Τούτο προκύπτει από ψήφισμα προς τιμήν του, του Κοινού Κρητών στη Δήλο.

 

Στη Λάπηθο είχε καταφύγει ο Πτολεμαίος VIII Ευεργέτης Φύσκων, ευνοούμενος της Ρώμης, όπου πολιορκήθηκε από τον αντίπαλό του για πολλά χρόνια Πτολεμαίο VI Φιλομήτορα. Μετά την παράδοση του Φύσκωνος ο Φιλομήτωρ τον ελευθέρωσε, τον αναγνώρισε βασιλιά της Κυρήνης (που ήταν ήδη δική του) και παρέμεινε ο ίδιος ανενόχλητος βασιλιάς της Αιγύπτου και της Κύπρου.

 

Η ανοιχτή υποστήριξη του Κοινού Κρητών (κρητικού στρατιωτικού σώματος που βρισκόταν στην Κύπρο) προς τον Φιλομήτορα κι ο έπαινος προς τον Αγλαό Θεοκλέους, εκφράζουν ως ένα βαθμό και τα αντιρωμαϊκά αισθήματα του Κοινού αλλά και τις προσωπικές τους προτιμήσεις. Ο Αγλαός κατά την εκστρατεία του στην Κύπρο έδειξε προς τον Φιλομήτορα «καλοκαγαθίαν καί...φιλοστοργίαν...διά τῶν ἀρίστων συμβουλῶν ἀγαθός ὑφηγητής ἐγίνετο καί ἂξιος τῆς τε πατρίδος καί τῆς ὑπαρχούσης αυτῷ δόξης», γι' αυτό το «Κοινόν Κρητῶν» του έστησε «εἰκόνας χαλκάς [ανδριάντες] δύο,...τήν μέν ἐν Κῷ, τήν δ' ἑτέραν ἐν Δήλῳ».

 

Προφανώς ο Αγλαός είχε στενά συνεργαστεί με το Κοινόν Κρητών στην άλωση της Λαπήθου, αλλά δεν είναι γνωστός ο ακριβής στρατιωτικός του τίτλος (ηγεμών επ' ανδρών; φρούραρχος;). Πάντως στα Ελληνιστικά χρόνια μαρτυρούνται κι άλλοι δεσμοί της Κύπρου προς την Κω και την Κρήτη και η δραστηριότητα του Αγλαού είναι ένα από τα τεκμήρια αυτών των σχέσεων.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια