Αζβάαλ Azbaal

Φοίνικας, βασιλιάς της κυπριακής πόλης του Κιτίου. Από νομίσματα που έκοψε, φαίνεται ότι βασίλεψε από το 449 (ή 445) μέχρι το 425 π.Χ.