Πούλχερ Άππιος Κλαύδιος Αppius Claudius Pulcher

Ρωμαίος αξιωματούχος, ο δεύτερος ανθύπατος (proconsul), δηλαδή κυβερνήτης της Κύπρου, μετά την κατάκτηση του νησιού από τους Ρωμαίους.

 

Ο Άππιος Κλαύδιος Πούλχερ διετέλεσε ανθύπατος της Κύπρου από τον Ιούλιο του 53 π.Χ. (οπότε αντικατέστησε τον Πόπλιο Κορνήλιο Λέντουλο Σπίνθερ*), μέχρι τον Ιούλιο του 51 π.Χ.

 

Ο Άππιος Κλαύδιος Πούλχερ αναμείχθηκε στο γνωστό ζήτημα της προσπάθειας του ισχυρού Βρούτου να πληρωθεί από τους Κυπρίους της Σαλαμίνος τα χρήματα που τους είχε δανείσει με υπέρογκο τόκο που έφθανε το 48%. Η απαίτηση του Βρούτου για είσπραξη τόσο υπέρογκου τόκου δημιούργησε τελικά παρεξηγήσεις που οδήγησαν σε ταραχές, με αποτέλεσμα να επέμβει το ιππικό των Ρωμαίων κατά των αρχών της κυπριακής πόλης (το 50 π.Χ., μετά το τέλος της θητείας του Πούλχερ).

 

Η Κύπρος, υπό τη διοίκηση τόσο του Σπίνθερ όσο και του διαδόχου του Πούλχερ, είχε δεινοπαθήσει λόγω οικονομικής κυρίως καταπίεσης. Ο Βρούτος, προκειμένου να προωθήσει τα οικονομικά του συμφέροντα στην Κύπρο, είχε προωθήσει τον Πούλχερ ώστε αυτός ν’ αναλάβει και το αξίωμα του ταμία (quaestor).