Αγνή Agnés

Image

Σύζυγος του Πέτρου Ντάβιλα, πολύ αγαπητού ευνοούμενου του βασιλιά της Κύπρου Ιάκωβου Β΄ (1464 -1473) και κόρη του Φίλιππου Φλάτρο. Γεννήθηκε γύρω στα 1465  από μητέρα που ήταν αδελφή ή νόθα αδελφή του Ιάκωβου, πιθανότατα κόρη της Ελληνίδας Μαρίας της Πατρινής, μητέρας του και μαιτρέσσας του Ιωάννη Β΄ του Λουζινιανού, βασιλιά της Κύπρου (1432-1458). Η σχέση αυτή φαίνεται να ενισχύεται από το γεγονός ότι ο Πέτρος Ντάβιλα, εκτελεστής της διαθήκης του Ιάκωβου Β', εξορίστηκε από την Κύπρο στα 1474 από τις βενετικές αρχές στην ίδια τη Βενετία, μαζί με τη Μαρία την Πατρινή και τα νόθα τέκνα του Ιάκωβου Β'. Ενισχυτικό είναι και το γεγονός ότι ο ίδιος ο Ιάκωβος έδωσε στον Πέτρο Ντάβιλα την Αγνή ως σύζυγο. Ένας γιος τους υπήρξε καθολικός επίσκοπος Μεθώνης και Κορώνης στην Πελοπόννησο.