Πτολεμαίος ο Αγησάρχου

Image

Συγγραφέας της Αρχαιότητας. Το όνομά του αναφέρεται από τον Κλήμη τον Αλεξανδρέα, ο οποίος παρέχει την πληροφορία ότι ο Πτολεμαίος ο Αγησάρχου στο έργο του για τον Πτολεμαίο τον Φιλοπάτορα έδινε τη μοναδική πληροφορία ότι και ο Κινύρας και οι απόγονοί του θάφτηκαν στο ιερό της Αφροδίτης στην Πάφο.