Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Image

Υπηρεσίαπου έχει την ευθύνη για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών, την πυροπροστασία και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε επείγουσες περιπτώσεις. Αποτελεί τμήμα της Κυπριακής Αστυνομίας* αλλά διοικείται από ανώτερο αξιωματικό.

 

Η πρώτη πυροσβεστική υπηρεσία ιδρύθηκε από την αγγλική αποικιοκρατική κυβέρνηση το 1953 με πυροσβεστικούς σταθμούς στις πόλεις που ήσαν επανδρωμένοι με 37 άνδρες και διέθεταν υποτυπώδη πυροσβεστικά οχήματα. Με την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας (1960) άρχισε η σταθερή ανάπτυξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία διαθέτει πυροσβεστικούς σταθμούς ως εξής:

 

α) στις πόλεις Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου.

β) στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

γ) σε αγροτικές περιοχές

 

Για την εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργεί στη Λευκωσία η Πυροσβεστική Σχολή. Το αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρίσκεται επίσης στη Λευκωσία (δίπλα στις Κεντρικές Φυλακές).

 

Εκτός από το έργο της πυρόσβεσης και πυροπροστασίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία προσφέρει βοήθεια σε περιπτώσεις πλημμυρών, κατολισθήσεων, οδικών δυστυχημάτων, για απελευθέρωση ατόμων παγιδευμένων σε ανελκυστήρες κλπ.

 

Από το 2002 η Πυροσβεστική Υπηρεσία προχώρησε στη σύσταση της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) η οποία στελεχώνεται με 50 πυροσβέστες από όλες σχεδόν τις επαρχίες της Κύπρου. Η μονάδα εδρεύει στην Κοφίνου, λόγω της κεντρικής γεωγραφικής της θέσης, η οποία επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση της ΕΜΑΚ σε οποιοδήποτε σημείο της ελεύθερης Κύπρου.