Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Τμήμα

Η ιστορία του Κυπριακού Ταχυδρομείου

Image

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών υπάγεται στο υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και  έχει την ευθύνη της οργάνωσης, λειτουργίας και προσφοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών, της ασφαλούς και γρήγορης διακίνησης και παράδοσης των ταχυδρομικών αντικειμένων σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και στις χώρες του εξωτερικού καθώς και την παγκόσμια προώθηση του κυπριακού γραμματοσήμου. Ποια η ιστορία των ταχυδρομείων στην Κύπρο; Είναι σίγουρα σύμφυτη με την κατασκευή των πρώτων δρόμων.

 

Ιστορία/ Βενετοκρατία 

Ξεκινώντας από την εποχή των Λουζινιανών το 1192, αναφέρεται ότι όταν κατέλαβαν το νησί άρχισαν να κατασκευάζουν και τους πρώτους δρόμους, κάτι που βοήθησε και προώθησε την ταχυδρομική επικοινωνία μεταξύ των κατοίκων του νησιού.

 

Στη συνέχεια, οι Ενετοί με την άφιξη τους στο νησί το 1489 έδωσαν μεγαλύτερη σημασία στο οδικό δίκτυο, και εκτός από την κατασκευή δρόμων, έκτισαν γεφύρια για τη σύνδεση πόλεων και χωριών καθώς και λιμάνια για εξυπηρέτηση των εμπορικών τους δραστηριοτήτων. Η συγκοινωνιακή αυτή ανάπτυξη συνέβαλε στην καλύτερη επικοινωνία των ανθρώπων μέσω επιστολών, μηνυμάτων, εμπορευμάτων. 

 

Η ανάπτυξη του νησιού κατά τη διάρκεια της ενετοκρατίας συνεχίζεται. Η αλληλογραφία όλων των κατηγοριών, εμπορική, διπλωματική, στρατιωτική, ιδιωτική ήταν σημαντική.   Την περίοδο εκείνη παρατηρείται  και αυξημένη διακίνηση επιστολών από και προς το εξωτερικό. Στο εσωτερικό, η διακίνηση είναι λιγότερη λόγω του χαμηλού αριθμού των εγγραμμάτων και των δυσκολιών της μεταφοράς της αλληλογραφίας, η οποία μεταφέρεται μέσω αμαξιτών χωματόδρομων που συνέδεαν τις πόλεις μεταξύ τους, καθώς και τα μεγάλα χωριά.

 

Οι Ενετοί κατά την παραμονή τους στην Κύπρο ίδρυσαν το πρώτο Ταχυδρομείο κάτι που προώθησε ακόμη περισσότερο την ταχυδρομική επικοινωνία προς και από την Κύπρο. Ταχυδρομικές σφραγίδες δεν υπήρχαν τότε. Μερικές φορές ανέγραφαν στις επιστολές κεφαλαία γράμματα, τα οποία όταν ερμηνεύονταν αποκτούσαν συγκεκριμένη σημασία. Αν χρειαζόταν να εξασφαλιστεί το απόρρητο του γράμματος, αυτό γινόταν με βουλοκέρι ή και με ιδιωτική σφραγίδα.

 

Η διακίνηση της αλληλογραφίας εσωτερικού διεξαγόταν από ιδιοκτήτες ή μισθωμένους οδηγούς αμαξών εκεί όπου υπήρχαν δρόμοι, έναντι αμοιβής, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δωρεάν, αφού ικανοποιούνταν με το κέρασμα έστω και ενός καφέ από τον παραλήπτη.

 

Οι επιστολές έφεραν σφραγίδα με την ένδειξη «ΚΙΠΡΙΣ» στην αραβική γραφή.

 

Οι έμποροι χρησιμοποιούσαν για την αποστολή της αλληλογραφίας κυρίως στο εξωτερικό, τις αυστριακές ταχυδρομικές υπηρεσίες αντί τις τουρκικές,  οι οποίες υπό την αιγίδα του Προξενείου της Αυστρίας είχαν εγκατασταθεί στην παλιά μαρίνα Λάρνακας το 1846.  Ως γραμματόσημα χρησιμοποιούνταν τα γραμματόσημα της Αυστρίας και σφραγίζονταν με χειροποίητες σφραγίδες. 

 

Αγγλοκρατία  

Πραγματικό Ταχυδρομείο με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα, που εξασφάλιζε τη μεταφορά επιστολών όχι μόνο στο εξωτερικό αλλά και εντός της Κύπρου, οργανώνεται  από τους Άγγλους από τον πρώτο κιόλας μήνα που ανέλαβαν τη διοίκηση της Κύπρου τον Ιούλιο του 1878.  Ο πρώτος Ύπατος Αρμοστής αλλά και Κυβερνήτης της νήσου Sir Garnet,   διορισμένος από τη βασίλισσα, φθάνει στην Κύπρο με συγκεκριμένη αποστολή: να προωθήσει την ευημερία και την εμπορική ανάπτυξη του νησιού.

 

Μια από τις προτεραιότητες του η ίδρυση Ταχυδρομείου.  Από τον πρώτο κιόλας μήνα της άφιξής του, ίδρυσε Ταχυδρομικό Γραφείο στη Λάρνακα, εξαρτώμενο από το Γενικό Ταχυδρομείο του Λονδίνου.  Μεταξύ των υπαλλήλων του ταχυδρομείου υπήρχαν και 4 Κύπριοι. Έτσι, έχουμε το πρώτο Ταχυδρομικό Γραφείο στις 22 Ιουλίου, 1878.

 

Για τη σωστή λειτουργία του έπρεπε όμως να μπουν κάποιες βάσεις.  Μέσα σε ένα μήνα υπογράφεται συμβόλαιο μεταξύ κυβέρνησης και ιδιώτη για  μεταφορά επιστολών από τη Λευκωσία στη Λάρνακα, μια φορά την ημέρα με άμαξα που έσερναν άλογα.  Στο συμφωνητικό έγγραφο αναφέρεται ότι η ταχύτητα του μεταφορικού μέσου που θα χρησιμοποιείτο έπρεπε να ήταν 6 μίλια την ώρα.  Στην άμαξα θα έπρεπε πάντα να υπάρχουν, διαθέσιμες 2 θέσεις για δημόσιους υπαλλήλους.   Σε περίπτωση που  έφθανε ταχυδρομείο από την Αγγλία, εκτός των συνηθισμένων ωρών που προωθείτο η αλληλογραφία, αυτή θα έπρεπε να μεταφερθεί οπωσδήποτε στον προορισμό της.

 

Λίγους μήνες αργότερα ιδρύθηκαν παραρτήματα του Ταχυδρομείου της Λάρνακας, στη Λευκωσία, Κερύνεια, Αμμόχωστο, Λεμεσό και Πάφο.  Στη συνέχεια, για εξυπηρέτηση της υπαίθρου άρχισαν να λειτουργούν ταχυδρομικά πρακτορεία σε διάφορα μέρη της Κύπρου, κυρίως σε δρόμους που ένωναν τις πόλεις μεταξύ τους.   Τα πρακτορεία αυτά χρησιμοποιούνταν ως διαμετακομιστικοί σταθμοί  και για άλλα εμπορεύματα.

 

Ανεξαρτησία

Το Ταχυδρομείο μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960, λαμβάνει τη σημερινή του ονομασία «Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» και αποτελεί έκτοτε Τμήμα του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (σήμερα Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων).  Στις 16 Αυγούστου 1960, κυκλοφορεί αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων από 3 αξίες και παράλληλα, η οριστική (κοινή σειρά) του 1955 η οποία σημάνθηκε με τις λέξεις «Κυπριακή Δημοκρατία» στα ελληνικά και τούρκικα.  Το Νοέμβριο του 1961 η Κύπρος γίνεται μέλος της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης με πλήρη συμμετοχή στις δραστηριότητες της. Από τους πρώτους κιόλας μήνες της ανεξαρτησίας δόθηκε μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

 

Η ανάπτυξη αυτή συνίστατο στην ίδρυση Ταχυδρομικών Γραφείων και Πρακτορείων σε κάθε σημείο της Κύπρου έτσι ώστε να παρέχεται ικανοποιητική  Ταχυδρομική εξυπηρέτηση.

 

Το 1974, χρόνο καταστροφής για την Κύπρο, το Τμήμα πλήττεται σημαντικά από τις συνέπειες της Τουρκικής εισβολής.

 

Χάνει μεγάλο μέρος  την περιουσίας του σε κτίρια και εξοπλισμό.  Σχεδόν το μισό ταχυδρομικό δίκτυο πέφτει στα χέρια των Τούρκων αφού 16 Ταχυδρομικά Γραφεία είναι σήμερα υπό κατοχή, ενώ και δικοί του άνθρωποι βρίσκονται καταγραμμένοι στο μακρύ κατάλογο των αγνοουμένων

Η τότε διοίκηση επωμίστηκε με το καθήκον της άμεσης αναδιοργάνωσης. Συστάθηκε Ταμείο Προσφύγων για να παράσχει βοήθεια στους πρόσφυγες. Το γραμματόσημο των 5 μιλς της οριστικής σειράς του 1971 επισημάνθηκε με την αξία των 10 μιλς και αποτέλεσε το πρώτο «προσφυγόσημο».

 

Ευρώπη 

To 2004, η Κύπρος καθίσταται, μετά από πολυετείς προσπάθειες, μαζί με άλλες εννέα (9) χώρες, το εικοστό πέμπτο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Το Τμήμα, καλείται πλέον να δραστηριοποιηθεί σε ένα νέο περιβάλλον με κύρια χαρακτηριστικά τη σταδιακή φιλελευθεροποίηση της ταχυδρομικής αγοράς, την υποκατάσταση της παραδοσιακής αλληλογραφίας από την τεχνολογία, την ανάγκη για ποιοτική αναβάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιών καθώς και την προσφορά νέων υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών αλλά και στο κόστος παροχής τους.

 

Μέσα σ΄ αυτά τα πλαίσια καταγράφονται και οι σημαντικότεροι σταθμοί στην πορεία εξέλιξης του Τμήματος, το οποίο από το 2006 κατοχυρώνει  την επωνυμία Κυπριακά Ταχυδρομεία, μέχρι τις ημέρες μας με λογότυπο που απεικονίζει την ταχυδρομική σάλπιγγα και το θυρεό της Κυπριακής Δημοκρατίας με αναγραφή της ονομασίας στα ελληνικά και στα αγγλικά κυκλικά γύρω από το λογότυπο.  Το 2011 το λογότυπο τροποποιείται και λαμβάνει τη μορφή που έχει σήμερα, σε δυο παραλλαγές.

 

To 2004, τίθεται σε ισχύ ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2004 (Ν.112(Ι)/2004), ο οποίος είναι πλήρως εναρμονισμένος με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες για την παροχή υπηρεσιών (97/67/ΕΚ και 2002/39/ΕΚ).

 

Σύμφωνα με την υπό αναφορά νομοθεσία, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, ως ο παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας έχουν την ευθύνη της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών συγκεκριμένης ποιότητας σε ολόκληρη τη Δημοκρατία, σε ομοιόμορφες και προσιτές τιμές. Ο νέος Νόμος καταργεί στα πλείστα άρθρα του τον Περί Ταχυδρομείων Νόμο (Κεφ.303), ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει παράλληλα, κατάλληλα, τροποποιημένος.

 

Αναπτύσσεται στρατηγικός σχεδιασμός για σταδιακή προσαρμογή στα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα, με αντικείμενο τόσο τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού όσο και εκσυγχρονισμό σε θέματα τεχνολογίας και εξοπλισμού.

 

Το 2007, τίθεται σε λειτουργία στα τέσσερα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία το  Λογιστικό/ Κοστολογικό σύστημα “ΖΗΝΩΝ”, το οποίο δίδει τη δυνατότητα για ορθολογιστική κοστολόγηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις αρχές της πλήρους κατανεμημένης κοστολόγησης.

 

Εγκαθίσταται στο Ανταλλακτήριο Γραφείο Αερολιμένα Λάρνακας, στο ΚΕΔΑ καθώς και στις κυριότερες μονάδες διανομής διαγνωστικός εξοπλισμός (RFID), για παρακολούθηση της ποιότητας αναφορικά με την έγκαιρη και αξιόπιστη παράδοση της αλληλογραφίας.  Σημειώνεται ότι τα δύο σημαντικά αυτά έργα χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Βελτίωσης  της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης.

 

Το 2009, λειτουργεί νέο Ταχυδρομικό Γραφείο στο Τσέρι για εξυπηρέτηση των κατοίκων και βιοτεχνών της περιοχής.

 

Ενισχύεται σημαντικά ο τομέας της κατ’ οίκο διανομής της αλληλογραφίας, με πρόσθετο προσωπικό με αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση των ποσοστών έγκαιρης και αξιόπιστης παράδοσης της αλληλογραφίας πρώτης προτεραιότητας από την επομένη της ταχυδρόμησης.  Παράλληλα ολοκληρώνεται η επέκταση της κατ’ οίκο διανομής σε κοινότητες της υπαίθρου με πληθυσμό πέραν των διακοσίων (200) κατοίκων.

 

Ο Νοέμβριος του 2009 αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό σταθμό στην πορεία των Κυπριακών Ταχυδρομείων, με την έναρξη της συνεργασίας με τη διεθνή εταιρεία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram, την πρώτη που επιτυγχάνεται με εταιρεία του ιδιωτικού τομέα. Η συνεργασία αυτή συντέλεσε στην αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού των ταχυδρομικών γραφείων καθώς και για την παροχή μιας υπηρεσίας εκτός των παραδοσιακών ταχυδρομικών.

 

Την ίδια χρονιά, ξεκινά η έκδοση προσωπικών/εταιρικών γραμματοσήμων, αυξάνοντας έτσι σημαντικά το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Το 2010, συνεχίζεται η επέκταση του δικτύου των Ταχυδρομικών Γραφείων με τη λειτουργία δύο νέων Αγροτικών Περιφερειακών Γραφείων (Κίτι και Πέγεια) στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας του Τμήματος για αναβάθμιση της παρουσίας του σε αγροτικές κοινότητες με ιδιαίτερη οικιστική και τουριστική ανάπτυξη.

 

Γίνεται επέκταση του Λογιστικού/Κοστολογικού συστήματος “ΖΗΝΩΝ”, έτσι ώστε να καλύπτονται πέραν των τεσσάρων Επαρχιακών Ταχυδρομικών Γραφείων και τα έξι μεγαλύτερα Ταχυδρομικά Γραφεία, με σκοπό την αποκέντρωση των λογιστικών διαδικασιών και αυτοματοποίηση εργασιών.

Τίθεται σε εφαρμογή πενταετές πρόγραμμα βελτίωσης των ιδιόκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων με στόχο τόσο την ομοιόμορφη εμφάνιση όσο και τη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων προς όφελος του προσωπικού και του κοινού, με έμφαση στην εξασφάλιση κατάλληλης πρόσβασης σε άτομα με κινητικά προβλήματα.

 

Το 2011, λειτουργεί ακόμα ένα νέο Αγροτικό Περιφερειακό Ταχυδρομικό Γραφείο (Κοκκινοτριμιθιά), το οποίο έκτοτε προσφέρει αναβαθμισμένη ποιοτική εξυπηρέτηση στους κατοίκους και εμπορευόμενους της περιοχής.

 

Καθιερώνεται νέα σύγχρονη στολή για το προσωπικό πρώτης γραμμής (Ταχυδρομικοί Διανομείς και Λειτουργοί Θυρίδων Συναλλαγής), βελτιώνοντας έτσι σημαντικά την εταιρική εικόνα των Κυπριακών Ταχυδρομείων.

 

Ιδρύεται Ταχυδρομική Σχολή με έδρα το ΚΕΔΑ, η οποία στεγάζεται στην αίθουσα “Ανδρέας Σωτηρίου”, εν ενεργεία αποβιώσαντος συναδέλφου, ο οποίος προσέφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες στο Τμήμα.  Η Σχολή, από το 2011 μέχρι σήμερα, παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλες τις βαθμίδες του προσωπικού με ένα ευρύ θεματολόγιο και εκλεκτούς εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες. Περαιτέρω, η Σχολή συνεργάζεται με εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού, ενώ έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ).

 

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία γίνονται ιδρυτικό μέλος της Ταχυδρομικής Ένωσης για τη Μεσόγειο “Postal Union for the Mediterranean”, η οποία λειτουργεί ως Περιορισμένη Ένωση (Restricted Union) της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης , με αποστολή την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των Ταχυδρομικών Οργανισμών της Μεσογείου.

 

Κατά την ετήσια Γενική Συνέλευσης της PostEurop που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, το γραμματόσημο της σειράς “Ευρώπη” των Κυπριακών Ταχυδρομείων, αξίας €0,68, βραβεύτηκε ως το καλύτερο της χρονιάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Το 2012, σημειώνεται η εφαρμογή του προγράμματος “Τηλεματική Διαχείριση Ταχυδρομικών Οχημάτων” για αποτελεσματικότερη διαχείριση του στόλου των Κυπριακών Ταχυδρομείων.

Εφαρμόζονται επίσης προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με υποδείξεις της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου καθώς και αναβάθμιση της ασφάλειας και συνθηκών εργασίας των κτιριακών εγκαταστάσεων, στη βάση συγκεκριμένου προγράμματος, κατόπιν υποδείξεων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Κατά τη διάρκεια του 2012, ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της Μηχανής Αυτόματης Διαλογής της Αλληλογραφίας στο ΚΕΔΑ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της μέχρι το 2020.

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία πρωτοπορούν με την λειτουργία “Παγκύπριου Τηλεφωνικού Κέντρου” για 24ωρη εξυπηρέτηση του κοινού κατά τις εργάσιμες ημέρες, με αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα μετά από διαδικασία των προσφορών. Το Κέντρο παρέχει πληροφορίες για όλο το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Το 2012 αποτελεί μια χρονιά έντονης δραστηριότητας. Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία προχωρούν με την εισαγωγή της υπηρεσίας Parcel24 η οποία λειτουργεί αυτόματα συστήματα παράδοσης δεμάτων στη Λευκωσία και στη συνέχεια στη Λεμεσό και Λάρνακα. Για την υπηρεσία αυτή, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία κέρδισαν το βραβείο καινοτομίας για το Δημόσιο Τομέα, της Οργάνωσης Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), για το 2012. Το βραβείο απονεμήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης στη Ντόχα του Κατάρ, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία πετυχαίνουν ακόμη μια διάκριση κερδίζοντας αργυρό μετάλλιο στην “Πρώτη” Ομάδα Εκθεσιακών Καρτών Γραμματοσήμων για χώρες που εκδίδουν λιγότερα από τριάντα (30) γραμματόσημα το χρόνο στον Ένατο Διεθνή Διαγωνισμό που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της.

 

Συνεχίζεται η αναδιάρθρωση του δικτύου των Ταχυδρομικών Γραφείων με την ίδρυση και λειτουργία Περιφερειακού Γραφείου στον Ύψωνα με στόχο την αποκέντρωση υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη την οικιστική ανάπτυξη των μείζονων αστικών περιοχών καθώς και τη βέλτιστη αξιοποίηση και την αποδοτικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού.

 

Ξεκινά η παροχή νέας υπηρεσίας Δεμάτων E-Parcel Group ( EPG) με κύριο χαρακτηριστικό την επιτάχυνση του χρόνου παράδοσης αλλά και άμεση ενημέρωση του αποστολέα.

 

Σημειώνεται επίσης η αναβάθμιση του συστήματος έκδοσης ειδοποιήσεων για παραλαβή αντικειμένων ειδικής διαχείρισης (Συστημένα, Δέματα, EMS Datapost) με δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων SMS και ηλεκτρονικής ενημέρωσης του αποστολέα για την πορεία των αντικειμένων.

Το 2012 έχουμε ακόμη μια διάκριση των Κυπριακών Ταχυδρομείων με χρυσό μετάλλιο στο δέκατο Διεθνή Διαγωνισμό Γραμματοσήμου στην “Πρώτη” Ομάδα Εκθεσιακών Καρτών Γραμματοσήμων για χώρες που εκδίδουν λιγότερα από 30 γραμματόσημα το χρόνο (Αγία Πετρούπολη, Ρωσική Ομοσπονδία).

 

Τροποποιείται ο Περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος, έτσι ώστε να εναρμονίζεται με την Οδηγία 2008/6/ΕΚ, η οποία προβλέπει την  πλήρη φιλελευθεροποίηση της ταχυδρομικής αγοράς από 1 Ιανουαρίου 2013.  Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, το Τμήμα παραμένει ως ο μοναδικός παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας μέχρι το τέλος του 2028.

 

Το 2014 αποτελεί επίσης μια χρονιά έντονης δραστηριότητας.

 

Την 1η Αυγούστου, με βάση τα ελεγμένα κοστολογικά αποτελέσματα, εισάγεται νέος τιμοκατάλογος ταχυδρομικών τελών, αντικαθιστώντας αυτόν που βρισκόταν σε ισχύ από το 2003, ακολουθώντας τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις.

 

Το Σεπτέμβριο, εισάγεται η υπηρεσία διεθνών ταχυμεταφορών καθορισμένου χρόνου παράδοσης Quick Post, ως αποτέλεσμα της επέκτασης της υφιστάμενης συνεργασίας με τα Γερμανικά Ταχυδρομεία και τη θυγατρική τους εταιρεία DHL (Cyprus) Ltd.

 

Τέλος, ξεκινά η παροχή της υπηρεσίας τοπικών ταχυμεταφορών Post Express μετά από ανοικτή διαδικασία, σε συνεργασία με την ιδιωτική εταιρεία Kronos Express.

 

Το 2015 αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό σταθμό στην ιστορία μας. Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, αξιοποιώντας το δίκτυό τους και την παραδοσιακή πελατοκεντρική τους προσέγγιση, ξεκινούν τη λειτουργία των Κέντρων του Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.), από τα τέσσερα Επαρχιακά Γραφεία, επεκτείνοντας το πετυχημένο θεσμό των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Το Δεκέμβριο του 2017 εγκαινιάζεται το πρώτο αγροτικό ΚΕ.ΠΟ. στο Ταχυδρομικό Γραφείο Αγρού ενώ στη συνέχεια λειτουργεί το ΚΕ.ΠΟ. στην Κακοπετριά. Ο θεσμός των ΚΕ.ΠΟ. επεκτείνεται με τη λειτουργία του ΚΕ.ΠΟ Λευκάρων το 2020 ενώ προγραμματίζεται η λειτουργία ΚΕ.ΠΟ. και στην Ξυλοφάγου εντός του 2021.

 

Τον Απρίλιο του 2020, εγκαινιάζεται ο θεσμός των ραντεβού στα τέσσερα κύρια ΚΕ.ΠΟ., για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού αλλά και για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού που επηρέασε και την Κύπρο, ενώ από τις 2 Οκτωβρίου επεκτάθηκε σε όλα τα ΚΕ.ΠΟ. Λειτουργεί ηλεκτρονική πλατφόρμα για διευθέτηση ραντεβού στη σελίδα www.kepo.cypruspost.post

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία συνεχίζουν την πορεία τους με δυναμισμό, αντιμετωπίζοντας τις σύγχρονες προκλήσεις. Ο παραδοσιακός τους ρόλος αλλάζει μαζί με τις αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία. Η παραδοσιακή αλληλογραφία μειώνεται ενώ το ηλεκτρονικό εμπόριο που αποτελεί την πιο σημαντική ίσως διεθνή οικονομική δραστηριότητα με μεγάλες δυνατότητες επέκτασης, ανθεί και στην Κύπρο. Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία επανακαθορίζουν το ρόλο τους στη σύγχρονη εποχή, παραμένοντας ένας σημαντικός παράγοντας στην περαιτέρω οικονομική, εμπορική και κοινωνική ανάπτυξη της Κύπρου.

 

Φιλοτελισμός

Το Τμήμα, λόγω της ευρύτητας του ταχυδρομικού δικτύου σε όλη την Κύπρο και των σημείων επαφής με το κοινό τόσο στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο, προσφέρει εκτός των καθιερωμένων ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες υπηρεσίες στο κοινό, εκ μέρους άλλων κυβερνητικών τμημάτων.

 

Το Τμήμα διαθέτει και Υπηρεσία Φιλοτελισμού η οποία έχει καταστεί μια σημαντική πηγή εισοδήματος. Στα πλαίσια των προσπαθειών για γνωριμία του κυπριακού γραμματοσήμου στο ευρύ κοινό έχει ανεγερθεί στη Λευκωσία Φιλοτελικό Κέντρο και Ταχυδρομικό Μουσείο στο οποίο, εκτός από τα κυπριακά γραμματόσημα, εκτίθεται και ταχυδρομικό ιστορικό υλικό. (Σχετικά με την ιστορία των κυπριακών γραμματοσήμων βλέπε λήμμα γραμματόσημα).

 

Στον διεθνή χώρο το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιώνέχει καταστεί μέλος της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών, της Οργάνωσης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της Κοινοπολιτείας και της Διεθνούς  Ένωσης Τουριστικών και Μορφωτικών Οργανώσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών.

 

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών λειτουργεί με βάση τον περί Ταχυδρομείων Νόμο, Κεφάλαιο 303, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μέχρι και σήμερα καθώς και τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004 (Ν.112(Ι) /2004), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. Ο Ν.112 (I)/2004 είναι πλήρως εναρμονισμένος με την Οδηγία 97/67/EΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 2002/39/ΕΚ και 2008/6/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τις οποίες θεσπίζονται κανόνες που διέπουν την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, με στόχο την ανάπτυξη της ταχυδρομικής αγοράς και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος των χρηστών.

 

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία,  σύμφωνα με το άρθρο 161 (7) του Ν.112(Ι)/2004, παραμένουν φορέας παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2027 και ως εκ τούτου έχουν υποχρέωση να παρέχουν στους χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το σημείο της Δημοκρατίας στο οποίο βρίσκονται, καθολική ταχυδρομική υπηρεσία καθορισμένης ποιότητας σε ομοιόμορφες και προσιτές τιμές παντού στη γεωγραφική επικράτεια.

 

Καθολική ταχυδρομική υπηρεσία σημαίνει την προσφορά μιας ελάχιστης δέσμης ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως καθορίζεται στο άρθρο 119Β του Ν.112 (I)/2004, και που συνίσταται σε:

 

  • περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων  βάρους μέχρι 2kg,
  • περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων (δεμάτων) βάρους μέχρι 20Kg,
  • παροχή ταχυδρομικής υπηρεσίας συστημένων και ασφαλισμένων ταχυδρομικών αντικειμένων.

 

Σημειώνεται ότι η καθολική υπηρεσία περιλαμβάνει τόσο τις εθνικές όσο και τις διασυνοριακές υπηρεσίες.

 

Όσον αφορά στη διασφάλιση της χρηματοδότησης καθαρού κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας, η υφιστάμενη νομοθεσία(άρθρο 123 του Νόμου 112(Ι)/2004), προνοεί για την ίδρυση Ταμείου Αποζημίωσης στο οποίο θα συνεισφέρουν όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται εντός της καθολικής υπηρεσίας και επικουρικά το κράτος σε περίπτωση μη δραστηριοποίησης οποιουδήποτε φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

 

Στο Ν.112(Ι)/2004, μεταξύ άλλων, καθορίζονται, επίσης, οι υποχρεώσεις του παροχέα καθολικής έναντι του καταναλωτή (τιμολόγηση).  Συγκεκριμένα, το άρθρο 124 ορίζεται ότι  οι ταχυδρομικές τιμές και τα τέλη θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν το κόστος, να είναι προσιτά και διαφανή και να είναι ομοιόμορφα  παντού ανά την Κύπρο, χωρίς όμως να αφαιρείται το δικαίωμα του παροχέα καθολικής υπηρεσίας να συνάπτει ατομικές συμφωνίες με πελάτες σε ότι αφορά τις τιμές. Περαιτέρω, στο άρθρο 125 ορίζεται ότι τα καταληκτικά τέλη της διασυνοριακής αλληλογραφίας θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν το κόστος, να είναι διαφανή και να συνδέονται με την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας.

 

Για τον έλεγχο της λειτουργίας των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Κύπρο, ο Ν.112(Ι)/2004 ορίζει ως αρμόδιο Όργανο τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών γνωστό και ως ΕΡΗΕΤ. Αποστολή του ΕΡΗΕΤ αποτελεί η προαγωγή των συμφερόντων των καταναλωτών σε ό,τι αφορά στις τιμές, στη διαθεσιμότητα επιλογής και στην προώθηση της καινοτομίας που χαρακτηρίζουν τα προϊόντα στις αγορές Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

 

Στα πλαίσια της ευθύνης του ελέγχου της ποιότητας των ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται εντός του πλαισίου της καθολικής υπηρεσίας από το Κυπριακό Ταχυδρομείο, το γραφείο του ΕΡΗΕΤ ορίζει σε σχετική δευτερογενή νομοθεσία, δείκτες ποιότητας που αφορούν την παράδοση της αλληλογραφίας. Παράλληλα, το γραφείο του ΕΡΗΕΤ ορίζει, μεταξύ άλλων, με σχετικά διατάγματα θέματα που αφορούν στο λογιστικό διαχωρισμό που θα πρέπει να ακολουθεί ο πάροχος της καθολικής υπηρεσίας, και τον υπολογισμό του κόστους της καθολικής υπηρεσίας, μέρος των οποίων αναλύονται σε επόμενες ενότητες.

 

Δείκτες Ποιότητας Καθολικής Υπηρεσίας:

Τα επίπεδα ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών καθολικής καθορίζονται από τις σχετικές πρόνοιες του Νόμου 112(Ι)/2004 και ειδικότερα από τις πρόνοιες του περί Ποιότητας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Διάταγμα του 2005 (Δ. 435/2005)  όπως τροποποιήθηκε σε δύο μεταγενέστερες ημερομηνίες κατά το 2005 και 2007.

 

Η παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών στους χρήστες, ανεξαρτήτως περιοχής στην οποία βρίσκονται, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους δείκτες χρόνου παροχής και ποιοτικών προδιαγραφών που ορίζει το σχετικό διάταγμα. Ως αποδεκτή μορφή παροχής των εν λόγω υπηρεσιών θεωρείται η πραγματοποίηση μιας τουλάχιστον περισυλλογής ημερησίως από κάθε σημείο πρόσβασης (δημόσια γραμματοκιβώτια ή άλλα καθορισμένα σημεία συλλογής) και μιας κατ’ οίκο διανομής στην οικία ή στα υποστατικά κάθε χρήστη για όλες τις εργάσιμες ημέρες και τουλάχιστον για 5 ημέρες της εβδομάδας.

 

Παράλληλα, στα πλαίσια της ευθύνης του ελέγχου της ποιότητας των ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται εντός του πλαισίου της καθολικής υπηρεσίας από το Κυπριακό Ταχυδρομείο, ο ΕΡΗΕΤ ορίζει στη σχετική νομοθεσία (Κ.Δ.Π.435/2005), τους ακόλουθους δείκτες ποιότητας αναφορικά με την παράδοση αλληλογραφίας:

 

  • Ποσοστό παράδοσης της μεμονωμένης αλληλογραφίας εσωτερικού Α΄ προτεραιότητας, 90% μετά από 1 εργάσιμη ημέρα και 97% μετά από 3 εργάσιμες ημέρες από την εργάσιμη ημέρα κατάθεσης.
  • Ποσοστό παράδοσης της μεμονωμένης αλληλογραφίας εξωτερικού, Α΄ προτεραιότητας, 85% μετά από 3 εργάσιμες ημέρες και 97% μετά από 5 εργάσιμες ημέρες από την εργάσιμη ημέρα κατάθεσης.

 

Όραμα

Να είμαστε η πρώτη επιλογή στο να συνδέουμε ανθρώπους και επιχειρήσεις.

 

Αποστολή

Η αξιόπιστη, ποιοτική και αποδοτική παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, καθώς και άλλων καινοτόμων υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας με αξιοποίηση του δικτύου και υποδομής για εξυπηρέτηση των πελατών-πολιτών.

 

Στρατηγικός στόχος

Η βιώσιμη αναβάθμιση του επιπέδου των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

 

 

Πηγές:

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image