Πότιμα

Image

Εγκαταλειμμένος σήμερα οικισμός της επαρχίας Πάφου στα βόρεια του χωριού Κισσόνεργα, στα διοικητικά όρια του οποίου περιλαμβάνεται.

 

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία οι πλήρεις απογραφές πληθυσμού του οικισμού έχουν ως ακολούθως:

 

Χρονολογία Κάτοικοι
1881
1891 33 
1901 34 
1911 11 
1921 11 
1931 11 

 

Τα Πότιμα αποτελούν τσιφλίκι (αγρόκτημα) που περιλαμβάνει έκταση γης 115 εκταρίων. Το τσιφλίκι αυτό μαζί με τα άλλα τρία τσιφλίκια της Πάφου (Κούκλια, Αχέλεια και Μαμώνια) απαλλοτριώθηκε μετά το 1945. Ύστερα από αρκετές βελτιώσεις στο αρδευτικό και οδικό δίκτυο, το τσιφλίκι των Ποτίμων ενοικιάστηκε σε 28 ακτήμονες γεωργούς από τα χωριά Κισσόνεργα και Πέγεια. Η γη αρχικά είχε διαιρεθεί σε τρεις τομείς και κάθε ενοικιαστής πήρε τρία διαφορετικά χωράφια, ένα σε κάθε τομέα. Η ιδέα να συγκεντρωθεί η ιδιοκτησία του τσιφλικιού από τρία τεμάχια σε ένα άρχισε μετά την εφαρμογή του αναδασμού στην Κισσόνεργα. Έτσι στο τέλος του 1973 η γη του τσιφλικιού αναδιανεμήθηκε στους 28 ενοικιαστές με τρόπο που ο καθένας πήρε ένα μεγάλο συγκεντρωμένο κτήμα. Οι πλατιοί και ευθείς δρόμοι του τσιφλικιού και τα ορθογωνισμένα σχήματα των χωραφιών εντυπωσιάζουν. Εξάλλου η άρδευση αρκετής εύφορης έκτασης γης των Ποτίμων από το φράγμα του Μαυροκόλυμπου συνέβαλε στη γεωργική τους ανάπτυξη. Σήμερα το τσιφλίκι καλλιεργείται κυρίως με λαχανικά και μπανανιές.

 

Δεν είναι γνωστό εάν ο οικισμός υφίστατο κατά τα Μεσαιωνικά χρόνια. Ο ντε Μας Λατρί αναφέρει οικισμό Potimata (Ποτίματα), που υποθέτει ότι ίσως ήταν η Ποταμιά, πράγμα απίθανο.