Θρόνοι

Image

Αρχαία πόλη της Κύπρου, την οποία αναφέρει ο Κλαύδιος Πτολεμαίος στο πέμπτο βιβλίο της Γεωγραφικῆς Ὑφηγήσεώς του, όπου δίνει μια γεωγραφική περιγραφή της Κύπρου. Κατά τον Πτολεμαίο, η πόλη Θρόνοι βρισκόταν στην περιοχή του ακρωτηρίου που επίσης ονομαζόταν Θρόνοι και που ταυτίζεται με το σημερινό ακρωτήρι της Πύλας. Δηλαδή η αρχαία αυτή πόλη της Κύπρου θα πρέπει να βρισκόταν νότια και νοτιοανατολικά του σημερινού χορίου Ξυλοφάγου, στα παράλια του κόλπου, ακριβώς απέναντι από την πόλη της Λάρνακας, στην περιοχή που σώζονται σήμερα τα ερείπια του μεσαιωνικού πύργου/ παρατηρητηρίου.

 

Την πόλη Θρόνους αναφέρει και ο Στράβων, σημειώνοντας απλώς την πληροφορία ότι απ' αυτήν (και φυσικά από το ομώνυμο ακρωτήρι), απέχει το ακρωτήρι του Κουρίου 700 στάδια (περίπου 129 χμ.).

 

Η πόλη αυτή, αν και θα πρέπει να διέθετε δικό της λιμάνι, δεν φαίνεται να ήταν σημαντική γιατί δεν υπάρχουν γι’ αυτήν περισσότερες αναφορές στις πηγές, εκτός από πιθανή ταύτισή της με κυπριακή πόλη της οποίας η ονομασία είναι φθαρμένη, σε επιγραφή του 3ου / 2ου π.Χ. αιώνα που βρέθηκε στους Δελφούς και που αναγράφει τις θεωροδόκους πόλεις της Κύπρου.

 

Στην περιοχή όπου αναφέρεται ότι βρισκόταν η πόλη αυτή, δεν έχουν γίνει ακόμη συστηματικές αρχαιολογικές ανασκαφές, συνεπώς περισσότερες μαρτυρίες ελλείπουν.

 

Ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός (Ἱστορία Χρονολογική..., 1788, σ. 29), υποστηρίζει ότι η αρχαία πόλη Θρόνοι για την οποία "δέν ἔχομεν ἄλλην ἐνθύμησιν, εἶναι τήν σήμερον μικρόν χωρίον, φαίνεται νά εἶναι τό νῦν χωρίον λεγόμενον Λιοπέτριν ἤ τό Ξυλοφάγου..."

Φώτο Γκάλερι

Image