Φλάτα

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, στην επαρχία της Κερύνειας, για τον οποίο έχουμε μία και μοναδική πληροφορία, προερχόμενη από το γνωστό χειρόγραφο Λειμωνίδα, της περιόδου της Βενετοκρατίας.

 

Στο χειρόγραφο αυτό μνημονεύεται οικισμός με την ονομασία Flata και περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων που διοικητικά ανήκαν στην επαρχία της Κερύνειας.

 

Προφανώς η ξενική γραφή της ονομασίας του την αλλοιώνει, έτσι ώστε να μην είμαστε βέβαιοι για την πραγματική. Οι παλαιοί χάρτες της Κύπρου δεν παρέχουν καμιά βοήθεια στην περίπτωση αυτή.