Αγρός, φράγμα

Image

Βρίσκεται βορειοδυτικά του Αγρού σε ύψος 1.120 περίπου μέτρων. Κατασκευάστηκε πάνω σ' ένα παραπόταμο του Λιμνάτη, για να αρδεύει κάπου 300 σκάλες. Το φράγμα που είναι χωμάτινο, έχει ύφος 26 μ. μήκος 171 μ. και όγκο 52.500 μ². Η λεκάνη απορροής είναι 0,43 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η χωρητικότητα της λίμνης είναι 99.000 μ³, η δε επιφάνεια 15.000 μ².

 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση στη λεκάνη απορροής του φράγματος είναι 780 χιλιοστόμετρα. Το φράγμα, που συμπληρώθηκε το 1964, είναι κατασκευασμένο πάνω στα σκληρά και ανθεκτικά πετρώματα του γάββρου. Η περιοχή που αρδεύεται από το φράγμα βρίσκεται στα βόρεια του χωριού κι έχει ισοπεδωθεί καταλλήλως. Τα κυριότερα οπωροφόρα που καλλιεργούνται είναι οι μηλιές, οι αχλαδιές, οι ροδακινιές και οι δαμασκηνιές.