Σαλαμίνιος

Επίθετο του Διός στην αρχαία Κύπρο, επειδή λατρευόταν ιδιαίτερα στην πόλη της Σαλαμίνος όπου, σύμφωνα προς φιλολογικές, επιγραφικές και άλλες αρχαιολογικές μαρτυρίες, υπήρχε και λαμπρός ναός του Σαλαμινίου Διός.

 

Για τον ναό βλέπε στο λήμμα Σαλαμίς, κεφάλαιο περί του αρχαιολογικού χώρου. Επίσης, για τον ναό και τη λατρεία του Διός, βλέπε στο ίδιο λήμμα, ειδικό κεφάλαιο για τις λατρείες στην αρχαία Σαλαμίνα.