Βααλμελέκ Baalmelek

Image

Όνομα δυο Κυπρίων βασιλιάδων στο αρχαίο βασίλειο του Κιτίου, που περιλαμβάνονται στους καταλόγους των βασιλιάδων της αρχαίας Κύπρου ως Βααλμελέκ Α' και Βααλμελέκ Β'. Το όνομά τους φανερώνει τη φοινικική τους καταγωγή, όπως και άλλων βασιλιάδων του Κιτίου (Ασβάαλ, Βααλράμ, Μιλκιάθων), της πόλης αυτής που υπήρξε η κύρια εστία των Φοινίκων στην Κύπρο.

 

Βααλμελέκ Α': Βασίλεψε στον θρόνο του Κιτίου από το 479 μέχρι το 449 π.Χ. Κατά την εποχή της βασιλείας του, το Κίτιον φαίνεται ότι είχε την φιλοδοξία να υπερισχύσει πάνω σε μερικά άλλα κυπριακά βασίλεια, και κυρίως το βασίλειο του Ιδαλίου. Ήταν μια ευνοϊκή για το βασίλειο του Κιτίου περίοδος, που ακολούθησε την κατά των Περσών αποτυχημένη εξέγερση υπό τον Ονήσιλο της Σαλαμίνος (499/98 π.Χ.).

 

Διάδοχος του Βααλμελέκ στον θρόνο του Κιτίου ήταν ο γιος του Ασβάαλ (Azbaal), που σε επιγραφή από το Ιδάλιον αναφέρεται ως «βασιλιάς Κιτίου και Ιδαλίου», πράγμα που μαρτυρεί ότι αυτός κατόρθωσε να καταλάβει το Ιδάλιον.

 

Βααλμελέκ Β ': Βασίλεψε στον θρόνο του Κιτίου από το 425 μέχρι το 400 π.Χ. Σε επιγραφή που βρέθηκε στο Ιδάλιον, και που φέρει ημερομηνία στο τρίτο έτος της βασιλείας του, ο Βααλμελέκ Β' αναφέρεται ως «βασιλιάς Κιτίου και Ιδαλίου», γιος του Ασβάαλ, «βασιλιά Κιτίου και Ιδαλίου» κι εγγονός του Βααλμελέκ (Α'), βασιλιά του Κιτίου.

 

Ο Βααλμελέκ είναι γνωστός και από δικά του νομίσματα που βρέθηκαν.

Φώτο Γκάλερι

Image