Σαλουμίδης Σολομών

Image

Κύπριος λόγιος του 19ου αιώνα. Γεννήθηκε στην Κύπρο, σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κι έζησε στην ελληνική πρωτεύουσα. Μεταξύ άλλων ασχολήθηκε με μεταφράσεις από τη γαλλική, με τη συλλογή αρχαίων λέξεων, γλωσσικών ιδιωματισμών και φράσεων της Κύπρου. Συνεργάστηκε με την Ἐφημερίδα τῶν Μαθητῶν κατά το 1853-1854 κι άλλα έντυπα των Αθηνών. Στην εφημερίδα Ἀνατολή, κι αργότερα στην Ἐφημερίδα τῶν Φιλομαθῶν, δημοσίευσε και την μελέτη του με τίτλο Οἱ  ἀνακαλυφθέντες θησαυροί τῶν ἀρχαιοτήτων τῆς Κύπρου. Η μελέτη αυτή εκδόθηκε και σε βιβλίο, με τον ίδιο τίτλο, στην Αθήνα το 1875.