Τερέντιος Publius Terentius Afer

Ρωμαίος ποιητής κωμωδιών του 2ου αιώνα π.Χ. (195/185-159). Γεννήθηκε στην Καρχηδόνα από όπου μεταφέρθηκε στη Ρώμη ως δούλος. Εκεί ελευθερώθηκε από τον κύριό του και έγινε προστατευόμενος του Σκιπίωνος Αιμιλιανού.  Έγραψε έξι έργα με θέματα παρμένα από τη ζωή των Ελλήνων. Στον τρόπο γραφής του μιμήθηκε τον Μένανδρο. Οι κωμωδίες του χαρακτηρίζονται από λεπτότητα, καθαρότητα, φυσικότητα των χαρακτήρων των ηρώων, συγκρατημένο χιούμορ και γνωμολογία.

 

Στο τελευταίο έργο του, που έχει τον τίτλο Αδελφοί, ο Τερέντιος αναφέρεται στις γιορτές της Αφροδίτης στην Πάφο. Στην κωμωδία αυτή παρουσιάζει έναν έμπορο, τον Σαννίωνα, που έχει αγοράσει ένα μεγάλο αριθμό κοριτσιών, τα οποία σκοπεύει να μεταφέρει με ναυλωμένο πλοίο στην Κύπρο, στο πανηγύρι της θεάς. Συνομιλώντας με τον δούλο κάποιου ενδιαφερόμενου για ένα από τα κορίτσια, δηλώνει ότι βιάζεται να αποπλεύσει γιατί αν δεν φθάσει εγκαίρως στις γιορτές θα υποστεί μεγάλη ζημιά.

 

Η μαρτυρία αυτή του Τερέντιου δείχνει ότι στις γιορτές της Αφροδίτης στην Πάφο διάφοροι προαγωγοί, στα Ρωμαϊκά τουλάχιστον χρόνια, μετέφεραν νεαρές δούλες που τις διέθεταν με αμοιβή στους εορταστές, όσο κρατούσαν οι εκδηλώσεις, ή τις πουλούσαν.