Μένανδρος

Image

Κωμικός ποιητής της Αρχαιότητας (342-292 π.Χ.), ο σπουδαιότερος εκπρόσωπος της «Νέας Κωμωδίας». Έγραψε περισσότερα από εκατόν έργα, από τα οποία σώζονται σήμερα μόνο εκτενή αποσπάσματα. Σε ένα από αυτά, που ανήκει στην κωμωδία του Μισούμενος, παρουσιάζει κάποιον να λέει ότι μόλις επέστρεψε από την Κύπρο, όπου βρισκόταν στην υπηρεσία ενός από τους βασιλιάδες της και όπου πέρασε ευτυχισμένες μέρες. Από τη μαρτυρία αυτή του Μενάνδρου συνάγεται ότι στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. εξακολουθούσαν να υπάρχουν περισσότεροι από ένας βασιλιάδες στην Κύπρο, ότι ακόμη ευδαιμονούσαν και ότι όσοι βρίσκονταν στην υπηρεσία τους ήσαν ικανοποιημένοι.