Βορεάδης Άγις

Image

Ποιητής. Γεννήθηκε το 1898 στη Λευκωσία και πέθανε το 1981. Φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και στο Παγκύπριο Διδασκαλείο. Μετά την αποφοίτησή του μετανάστευσε στην Αίγυπτο όπου εργάστηκε ως δάσκαλος σε εκεί ελληνικά σχολεία. Αργότερα σπούδασε φιλολογία και παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών κι επέστρεψε και πάλι στην Αίγυπτο όπου εργάστηκε πολλά χρόνια ως καθηγητής.

Στην Κύπρο, όπου επέστρεψε ύστερα από χρόνια και παρέμεινε, εργάστηκε ως γυμνασιάρχης. Δημοσίευσε πολλά ποιήματα σε ημερήσια και περιοδικά έντυπα.

Εξέδωσε μόνο μια ποιητική συλλογή στην Αλεξάνδρεια, με τίτλο Ἀνεμῶνες (ά.χ.) και την Ολυμπιακή Ωδή (17 σελίδες), η οποία αφιερώνεται στον διάδοχο Κωνσταντίνο. Αποτελείται από 90 στίχους οι οποίοι κατανέμονται σε 6 στροφές-αντιστροφές και επωδούς κατά το πρότυπο των πινδαρικών ωδών. Περιέχει μετάφραση στην νέα ελληνική και στην γαλλική γλώσσα. Συνετέθη με αφορμή την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Ο ποιητής τιτλοφορεί το έργο του "Ωδή Ολυμπιακή" και σημειώνει ότι παραπέμπει στον Πίνδαρο και τις Ολυμπιακές Ωδές του.

Φώτο Γκάλερι

Image