Λούντολφ του Σουντχάιμ Ludolf von Suchen

Image

Ιερωμένος που επισκέφθηκε την Κύπρο στο διάστημα μεταξύ 1336 και 1341, όταν από τη Δύση ταξίδευσε στους Αγίους Τόπους. Έγραψε εντυπώσεις (De Terra Sancta et itinere Ihierosol) που εξεδόθησαν αρχικά τον 15ο αιώνα, χωρίς όμως ν’ αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος της έκδοσης, ίσως στο Στρασβούργο γύρω στο 1468. Αργότερα διάφοροι μελετητές επανεξέδωσαν το έργο του αυτό το 1851 και το 1884. Σ’ αυτό, ο μεσαιωνικός ταξιδιώτης περιλαμβάνει και εντυπώσεις του από την Κύπρο, που τις αναδημοσίευσε ο de Mas Latrie (Histoire de I’ ile de Chypre, vol. II, pp. 210-217), απ’ όπου τις μετέφρασε στην αγγλική και ο C.D. Cobham (Excerpta Cypria, pp. 18-21).

 

Ο Λούντολφ του Σουντχάιμ αναφέρεται στην Κύπρο με χαρακτηρισμούς όπως «ιδιαιτέρως φημισμένη» και «ιδιαιτέρως πλούσια», αναφέρεται επίσης στις (λατινικές) επισκοπές του νησιού και περιγράφει τις πόλεις Πάφο, Αμμόχωστο, Λεμεσό και Λευκωσία. Κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους αμπελώνες Εγκαδί, στην αρχαία Σαλαμίνα /Κωνσταντία όπως και στο «κάστρο» της Αφροδίτης (Κούκλια /Παλαίπαφος). Δίνει επίσης σημαντικές πληροφορίες για το εμπόριο και τον πλούτο της Αμμοχώστου τότε.

 

Βλέπε λήμμα: Αμμόχωστος- Λουζινιανοί

 

Όταν επισκέφθηκε το νησί ο Λούντολφ του Σουντχάιμ, στον θρόνο της Κύπρου βρισκόταν ο βασιλιάς Ούγος Δ΄ (1324-1359).

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια