Σχέση Κινύρα-Απόλλωνα

Σύμφωνα προς αρχαίες παραδόσεις που σώθηκαν σε γραπτά κείμενα, ο θεός Απόλλων είχε στενές σχέσεις με τον μυθικό βασιλιά της Πάφου Κινύρα* το όποιο ο Απολλωνίδης αναφέρει ως θαυμαστό για την ομορφιά του.

 

Ο Πίνδαρος (Πυθιονίκης, 2, 15-18) αναφέρει:

 

...κελαδέοντι μέν ἀμφί Κινύραν πολλάκις

φᾶμαι Κυπρίων, τόν ὁ χρυσοχαῖτα

προφρόνως ἐφίλησ’Ἀπόλλων,

ἱερέα κτίλον ἈφροδΙτας...

 

(... για τον Κινύρα συχνά αντηχούν

των Κυπρίων οι έπαινοι, που ο χρυσομάλλης

Απόλλων ολόψυχα αγάπησε,

τον ακριβό ιερέα της Αφροδίτης...)

 

Ο Κλήμης Ρώμης (Ὁμιλίαι, 5,25), αναφέρει πως ο Απόλλων ήταν εραστής του βασιλιά Κινύρα, τον οποίο ο θεός είχε ερωτευθεί.

 

Οι σχέσεις του Κινύρα με τον Απόλλωνα, κι η εύνοια του τελευταίου προς τον μυθικό βασιλιά, ο οποίος ήταν, ταυτόχρονα, και πολύ αγαπητός λειτουργός της Αφροδίτης, απετέλεσαν παραδόσεις που προσέδιδαν ιδιαίτερη αίγλη στους υποτιθέμενου απογόνους του. Εξάλλου η παράδοση προσέδιδε ακόμη και θεϊκή καταγωγή στον Κινύρα, αφού αυτός θεωρήθηκε γιος του Απόλλωνος και της Φαρνάκης (Ησύχιος), ενώ του Κινύρα γιος θεωρήθηκε ο Άδωνις, που πάλι λατρεύθηκε ως θεός και εραστής της Αφροδίτης, που ιερέας της ήταν πάλι ο Κινύρας.