Αλιθέρσης Γλαύκος

Προσμαρτυρία

Προσμαρτυρία.

 

Ἂχ! νάμουν νέος νά σκοτωθῶ στήν Κύπρο!

 

(Ὁ πόνος πού ἀντιλάλησε τό βόγγο

-σά μιά γροθιά κλειστή ἡ καρδιά- κι ἀνέβη

στό δῶμα καί ξαπλώθηκε ὡς τ' ἀλώνια

νά τρικυμίσει τις ψυχές.

 

                                                        Ὁ Πόνος

σά νάβγαινε ἀπό τά ἒγκατα τῆς γῆς μας,

τριγύρισε βουνά μας κι ἀκρογιάλια,

περίζωσε τό Σύμπαν, τίς ψυχές μας).

 

Ν’ ἀκούω, στόν ἂλλο μου ὓπνο μοιρολόι,

κλάμα πολλῶν μανάδων, πού ὃποιος μόνο

μιά φορά ἀκούσει τό θυμᾶτ' αἰώνια.

 

Ἂχ! νάμουν νέος να σκοτωθῶ στήν Κύπρο!