Αλέξανδρος Εφέσιος

Συγγραφέας της αρχαιότητας που έγραψε σύγγραμμα «Περί Κύπρου», στο οποίο, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρει και τις πόλεις Χύτρους, Κίτιον και Λάπηθο, όπως προκύπτει από τα αποσπάσματα του έργου του που σώθηκαν στον Στέφανο τον Βυζάντιο.