Σιβιτανίδης Βασίλειος

Κυπριακής καταγωγής εμπορευόμενος κι εθνικός ευεργέτης. Γεννήθηκε το 1830 στην Αλεξάνδρεια, από Κυπρίους γονείς, και πέθανε το 1921. Ασχολήθηκε με το εμπόριο στην Αίγυπτο, αρχικά ως υπάλληλος κι αργότερα προχωρώντας μόνος του. Απέκτησε έτσι πλούτο και φήμη. Έχαιρε μεγάλης εκτιμήσεως μεταξύ της κυπριακής και ελληνικής παροικίας της Αιγύπτου. Υπήρξε από τους ιδρυτές της Ελληνικής Αδελφότητάς των εν Αιγύπτω Κυπρίων (1873). Διέθεσε σημαντικά ποσά για ενίσχυση των ελληνικών εκπαιδευτηρίων κι άλλων ιδρυμάτων στην Αίγυπτο. Μετά τον θάνατό του άφησε διά διαθήκης το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στο ελληνικό δημόσιο για ίδρυση και λειτουργία σχολής τεχνών και επαγγελμάτων στην Αθήνα. Η σχολή που ιδρύθηκε ονομάστηκε προς τιμήν του Σιβιτανίδειος. Ως συνιδρυτής της σχολής αυτής αναφέρεται, βάσει της διαθήκης του Βασιλείου Σιβιτανίδη, κι ο αδελφός του Λουίζος.