Στάζουσας άκρον

Image

Άκρον στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας Κερύνειας, περί το 1,5 χιλιόμετρο βόρεια του μοναστηριού της Παναγίας της Μελανδρύνας. Σημειώνεται σ' όλους τους σύγχρονους τοπογραφικούς χάρτες της Κύπρου.

 

Ο κύριος παράγοντας για τη διαμόρφωση του άκρου αυτού είναι το σχετικά ανθεκτικό πέτρωμα του ασβεστολιθικού ψαμμίτη που το περιβάλλει και το οποίο άντεξε τη διαβρωτική ενέργεια των κυμάτων. Προσεγγίζεται με σκυρόστρωτο δρόμο που ενώνεται με τον παράκτιο δρόμο της επαρχίας Κερύνειας.