Συνομοσπονδία Εργατών Κύπρου ΣΕΚ

Image

Συντεχνιακό κίνημα που ιδρύθηκε το 1944 και προήλθε από τις γνωστές ως Νέες Συντεχνίες οι οποίες είχαν ιδρυθεί το 1943 και το 1944, αρχικά στη Λεμεσό και αργότερα σε άλλες πόλεις. Οι Νέες Συντεχνίες είχαν δημιουργηθεί εξ αιτίας της διάσπασης του συνδικαλιστικού κινήματος που επήλθε για λόγους πολιτικούς και ιδεολογικούς μετά τη δημιουργία της Παγκύπριας Συντεχνιακής Επιτροπής, προδρόμου της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας (ΠΕΟ). Πρωτοπόρος στην ίδρυση των Νέων Συντεχνιών υπήρξε ο δικηγόρος της Λεμεσού Χριστόδουλος Μιχαηλίδης. Η ίδρυση της Συνομοσπονδίας Εργατών Κύπρου αποφασίστηκε σε σύσκεψη στη Λεμεσό, στις 29 Οκτωβρίου 1944, με τη συμμετοχή αντιπροσώπων 20 συντεχνιών (12 από τη Λεμεσό, 7 από την Αμμόχωστο και 1 από τη Λευκωσία). Στο προεδρείο της σύσκεψης εξελέγησαν οι Κώστας Δημητρίου (Λεμεσός), Λουκής Σαββίδης (Αμμόχωστος) και Παναγιώτης Μεγάλεμος (Λευκωσία).

Το Α' Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ έγινε ένα χρόνο αργότερα στις 2 Σεπτεμβρίου 1945 στη Λευκωσία και σ' αυτό πήραν μέρος εκπρόσωποι συντεχνιών από όλες τις επαρχίες.

 

Στην πολύχρονη δράση του το συνδικαλιστικό κίνημα της ΣΕΚπρόσφερε ση μαντικές και πολύπλευρες υπηρεσίες στην εργατική τάξη. Συμμετέσχε επίσης ενεργά στον απελευθερωτικό αγώνα του 1955-59 και πολλά στελέχη της έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα.

 

Μεταξύ των βασικών στόχων της ΣΕΚ, όπως περιέχονται στο καταστατικό της, είναι η γενική βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών των εργαζομένων, η προαγωγή και προστασία των συμφερόντων των μελών της, η ελευθερία της σκέψης και του λόγου, η διασφάλιση των δημοκρατικών θεσμών, η εξασφάλιση πλήρους απασχόλησης κ.α.

 

Διάρθρωση της ΣΕΚ: Μέλη της ΣEK είναι τα Eλεύθερα Eργατοϋπαλληλικά Σωματεία που εκπροσωπούν τους μισθοσυντήρητους στους διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Tα Σωματεία είναι οργανωμένα πάνω σε επαρχιακή βάση. Tα Σωματεία συνενώνονται παγκύπρια σε ομοιοεπαγγελματικές Oμοσπονδίες. Tα Σωματεία που είναι μέλη της ΣEK αριθμούν σήμερα 68.

 

Οι ομοιοεπαγγελματικές Oμοσπονδίες  μέλη της ΣΕΚ είναι:

 

 1. Oμοσπονδία Iδιωτικών Yπαλλήλων Kύπρου ΣEK
 2. Oμοσπονδία Bιομηχανικών Eργατοϋπαλλήλων Kύπρου ΣEK
 3. Oμοσπονδία Oικοδόμων, Mεταλλωρύχων & Συναφών Eπαγγελμάτων Kύπρου ΣEK
 4. Oμοσπονδία Eργατοϋπαλλήλων Mεταφορών, Πετρελαιοειδών & Γεωργίας Kύπρου ΣEK
 5. Oμοσπονδία Eργατοϋπαλλήλων Kυβερνητικοστρατιωτικών & Δημοσίων Yπηρεσιών Kύπρου ΣEK
 6. Oμοσπονδία Σωματείων Hμικρατικών Oργανισμών (OHO) ΣEK
 7. Oμοσπονδία Yπαλλήλων Ξενοδοχειακής Bιομηχανίας ΣEK

 

Τα ανώτερα σώματα της ΣΕΚ είναι:

 

Το Παγκύπριο Συνέδριο, το οποίο συνέρχεται κάθε τέσσερα χρόνια. Mελετά και αποφασίζει πάνω στα διάφορα προβλήματα των εργαζομένων και γενικά του τόπου και εκλέγει τους αξιωματούχους του Kινήματος. Tο αποτελούν εκλελεγμένοι αντιπρόσωποι των Σωματείων μελών της ΣEK με καθορισμένη αναλογία βάσει της αριθμητικής δύναμης του κάθε Σωματείου.

 

Το Γενικό Συμβούλιο που   αποτελείται από εκλελεγμένους αξιωματούχους από το Παγκύπριο Συνέδριο της ΣEK, τα Συνέδρια των Oμοσπονδιών μελών της ΣEK και των Eργατικών Kέντρων. Aντικαθιστά το Παγκύπριο Συνέδριο στο διάστημα μεταξύ των δύο συνεδρίων και αποφασίζει για θέματα που στο μεταξύ προκύπτουν.

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή, που αποτελείται από τον γενικό γραμματέα και τα άλλα μέλη της Γενικής Γραμματείας που εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο και τους γενικούς γραμματείς των Oμοσπονδιών μελών της ΣEK και τους επαρχιακούς γραμματείς των E.E.Kέντρων.

 

Η Γενική Γραμματεία, που αποτελείται από τον γενικό γραμματέα, τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα, τον γενικό οργανωτικό, τον γενικό ταμία και τον γραμματέα δημοσίων και διεθνών σχέσεων. Tα πέντε μέλη της Γενικής Γραμματείας εκλέγονται απευθείας από τους αντιπροσώπους του Παγκυπρίου Συνεδρίου.

 

Τα μέλη της ΣΕΚ  ανέρχονταν το 2009 σε 71.556. 

 

Γενικοί γραμματείς της ΣΕΚ διετέλεσαν οι:

 1. Κώστας Δημητρίου (από το 1944 μέχρι το 1946)
 2. Αχιλλέας Νεοκλέους (8.4.1946-16.7.1946)
 3. Μιχαήλ Πισσάς (16.7.1946-12.2.1949, 8.5.1949-19.11.1960, 29.4.1969-19.5.1973)
 4. Κώστας Κόνωνας (13.2.1949-8.5.1949)
 5. Πέτρος Στυλιανού (19.11.1960-14.1.1962)
 6. Νίκος Ζιβάνας (14.1.1962-26.4.1969)
 7. Μιχαλάκης Ιωάννου (19.5.1973-1999)
 8. Δημήτρης Κιττένης (1999-2006)
 9. Νίκος Μωυσέως (2006 -2016)
 10. Ανδρέας Φ. Μάτσας (2016- )

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image