Σφένταμνος ή σφόνταμνος

Image

Λέγεται και σφενταμιά (η) και σφοντάμιν (το). Μικρό δέντρο ή μεγάλος θάμνος που αυτοφύεται στην Κύπρο. Επιστημονική ονομασία: Acer obtusifolium. Οικογένεια: Ακεριδών (Aceraceae).

 

Είναι δέντρο φυλλοβόλο, πολύ κοσμητικό ιδίως το φθινόπωρο οπότε τα φύλλα του αλλάζουν χρωματισμό. Δέντρο δασικό, αναπτύσσεται σε ύψος μέχρι 10 μέτρα περίπου, κι απαντάται σε υψόμετρο από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι 1.350 περίπου μέτρα. Αυτοφύεται σε πετρώδεις και βραχώδεις λοφοπλαγιές, σε δάση από πεύκα, κατά μήκος της κοιλάδας ποταμών και ρυακιών κλπ. Ανθίζει μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου.

 

Απαντάται στις περιοχές Ακάμα, Λυσού, Καρπασίας και αλλού, ιδίως δε στις ημιορεινές περιοχές της κεντρικής Κύπρου. Είναι αρκετά κοινό είδος δασικού δέντρου.